Aktuality


Zveřejněno 30. 3. 2023

Aktuální situace ve vedení obce

Informace k aktuálnímu stavu ve vedení obce

Vážení občané  Květnice, jak již asi víte, minulou středu 22.3.2023 na řádném jednání zastupitelstva obce rezignovali na své zastupitelské mandáty paní Houžvičková, pan Král a pan Foltýn. Současně byly na tomto jednání předloženy rezignace všech stávajících náhradníků z kandidátky Jedna Květnice. Aktuálně tedy máme jen čtyřčlenné zastupitelstvo a čekají nás nové volby. Pan starosta Plocek již nahlásil tuto informaci Krajskému úřadu Středočeského kraje a budeme čekat na vyhlášení termínu nových voleb do zastupitelstva obce, který nám bude sdělen Ministerstvem vnitra. Chceme vás všechny ujistit, že my čtyři zbývající zastupitelé  budeme dál pracovat ku prospěchu a zájmu obce, realizovat rozvojové projekty a zajišťovat opravy a běžný chod obce, tak jak nám zákony v této situaci umožňují. Je nám líto, že odstoupivší zastupitelé se nechtěli podílet na rozvoji a chodu obce a nekonají tak v souladu se slibem zastupitele, který učinili při nástupu do zastupitelstva. O aktuálním vývoji a činěných krocích vás budeme průběžně informovat. Stejně tak jsme otevřeni jakékoliv diskusi a podnětům ze strany vás občanů Květnice.

S.Plocek, J.Pospíšil, K.Hošek, P.Pekař 

ZPĚT NA AKTUALITY