Aktuality


Zveřejněno 5. 5. 2023

Prázninový provoz MŠ Květnice

MŠ Květnice bude otevřena 2 týdny v srpnu

Na základě dohody vedení obce s ředitelkou MŠ Květnice bude školka o letošních prázdninách otevřena dva týdny v srpnu a to od 21.8. do 1.9. Součástí dohody je také provoz pro následující roky, kdy bude MŠ otevřena vždy po dobu 2 týdnů v červenci. Přesné termíny budou určeny vždy na začátku školního roku vedením MŠ. Pouze v případech jako je například rozsáhlejší rekonstrukce se tento domluvený provoz může změnit. Za obec bychom chtěli poděkovat paní ředitelce za vstřícnost při jednání. Věříme, že mnohým rodičům tato dohoda usnadní letní prázdniny.

ZPĚT NA AKTUALITY