Aktuality


Zveřejněno 29. 8. 2023

Informace k rekonstrukci mostu v ulici K Dobročovicům

Probíhají diskuse s projekční kanceláří 

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o současném stavu rekonstrukce mostu na komunikaci 3. třídy v křížení ulic K Dobročovicům a K tvrzi. Jak jistě víte, průjezd na tomto mostě je již řadu let omezen na jeden pruh. Důvodem je špatný stav mostu.
V červnu tohoto roku proběhlo jednání mezi projekční společností, KSÚS, Povodí Labe a obec Květnice, za účelem dosažení dohody na způsobu rekonstrukce mostu.
Projekční společnost následně navrhla stávající most tj. historický klenutý most i novodobou betonovou část nahradit zcela novou konstrukcí.
Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebyl znám a blíže určen význam a hodnota historického klenutého mostu, požádali jsme Národní památkový ústav o odborné vyjádření.
Dne 23.8. 2023 jsme toto vyjádření obdrželi a poskytli dotčeným orgánům. Vyjádření NPÚ zveřejňujeme včetně příloh. O dalším postupu a projednání na ZOK Vás budeme včas informovat.
Obec Květnice

ZPĚT NA AKTUALITY