Aktuality


Zveřejněno 1. 9. 2023

Zahájili jsme opravu zastávek Na Ladech

Obě autobusové zastávky v ulici Na Ladech budou bezpečnější

Vážení spoluobčané,
informujeme Vás o zahájení prací na obnově povrchů dvou nástupních, protisměrných ploch autobusových zastávek Na ladech.
Práce budou zahájeny 4.9. 2023, termín provedení: 4.9. - 18.9. 2023.
Důvodem oprav zastávek je nevhodný a nerovný povrch a nášlap, který je v současném stavu proveden ze stavebních panelů.
Nové nástupní plochy budou nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou a ukončeny betonovou obrubou ABO II - 15.
Postup prací a etapy: nástupní prostor bude demontován a obnoven za provozu po polovinách tak, aby byla vždy přístupná délka 9 m. nástupní plochy.
Za způsobená omezení se předem omlouváme.
Děkujeme za pochopení.
Obec Květnice

ZPĚT NA AKTUALITY