Aktuality


Zveřejněno 31. 10. 2023 shlédnutí 56

Změny ve vedení obce - odpovědi na nejčastější dotazy

I Vás zajímá, proč bude starostka neuvolněná a jak to bude fungovat? Chcete vědět, proč máme nově dva místostarosty? Nebo se ptáte, jak bude zajištěn provoz úřadu?

Nejen na tyto otázky odpovídáme v článku.

Vážení a milí občané,

většina z Vás již zaznamenala, že po ustavujícím veřejném zasedání má Květnice nové vedení. Nedošlo jen ke změnám v obsazení jednotlivých funkcí, ale po dlouhých úvahách byla změněna i struktura vedení obce. Možná se ptáte proč, zda je tato změna účelná, co přinese? Pokusím se Vám na tyto dotazy odpovědět.

  • Proč neuvolněná starostka?

Po březnovém náhlém odvoláním z funkce jsem přijala nabídku Středočeského kraje a nastoupila zde jako projektová manažerka investic odboru školství. Proč jsem nabídku přijala? Důvodů byla celá řada, od těch profesních (návrat k projektovému řízení, zajímavé projekty, výzva) až po ty osobní (neumím a nechci nečinně sedět doma a zároveň jsem brala ohled i na finanční otázky rodiny). Nabídku jsem přijala ještě před rezignací na post zastupitelky, tedy v době, kdy jsme nepředpokládali mimořádné volby. Považuji za krajně neprofesionální, neslušné a nezodpovědné, abych nyní ze dne na den z Krajského úřadu odešla a nechala tam hromadu rozdělané práce. Proto jsem se s vedením dohodla, že zvolím takový model, který umožní dokončení úkolů a etap jednotlivých projektů a zároveň mi umožní věnovat potřebnou energii a čas obci. To je důvod, proč bude dočasně funkce starostky vykonávána jako neuvolněná.

  • Co to bude pro Vás znamenat v praxi?

Na obecním úřadě budu vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Úterky a čtvrtky, kdy není úřední den a úřad je otevřen pouze dopoledne budu na KÚ. Avšak i v tuto dobu budu k dispozici na telefonu, e-mailu a dalších komunikačních platformách, jak jste byli vždy zvyklí. Tato duplicita nebude na úkor obce, ale na úkor mého osobního volna. Čas, který jsem dříve věnovala například studiu, nyní využiji na dokončení těchto úkolů.

  • Proč druhá místostarostka?

Úkolů, problémů a témat, kterým se musíme intenzivně věnovat a řešit, je však mnoho. Proto jsme se zároveň rozhodli pro další dva kroky. Tím prvním, pro Květnici zcela novým, je volba druhého místostarosty. Oba místostarostové, jak pan Král, tak paní Thorovská budou také neuvolnění a dojde k rozdělení agend, kterým se jednotliví členové vedení budou primárně věnovat. Přehled toho, kdo má co na starosti naleznete již brzy na stránkách obce. Paní Thorovská, která má letité zkušenosti z práci na našem úřadě a pracuje na Krajském úřadě Středočeského kraj, navíc bude vždy jeden den v týdnu na úřadě a tím bude výrazně posílena přítomnost zástupců vedení pro setkávání s Vámi a řešení Vašich problémů. S ohledem na to, že všechny funkce budou vykonávány jako neuvolněné, nedojde k dramatickému nárůstu finančních nákladů na výplaty. Naopak ale dojde ke zkvalitnění a zefektivnění práce a zajištění zastupitelnosti a bezproblémového chodu úřadu.

  • Proč další úřednice?

S tím souvisí i druhý krok, který jsme připravovali již na začátku roku 2023, před naším odvoláním, a to personální posílení úřadu o další referenty nebo referentky. Množství zpracovávané agendy neustále roste, a to nejen díky narůstajícímu počtu obyvatel a domů, ale i z důvodu změn legislativy a nových povinností. Není v silách jedné úřednice, aby vše stíhala. O problémech v případě nemoci, dovolení či jiné nepřítomnosti jsme se všichni přesvědčili v minulých měsících, kdy docházelo k opakovanému uzavírání úřadu a omezování služeb. Tomu chceme předejít. Chceme, aby náš obecní úřad byl profesionální, efektivní a vstřícný k občanům. Přejeme si, abyste se na nás neváhali obracet při řešení Vašich problémů, ale také s nápady, náměti a připomínkami. Vedení obce Květnice se musí věnovat koncepční činnosti, ne běžnému provozu.  

Nezvyšujeme stavy nějak bláznivě, naopak personální obsazení je dlouhodobě poddimenzované.

Jen malá ukázka personálního zajištění podobných obecních úřadů v okolí:

Květnice po plánovaném navýšení (1923 obyvatel)
Vedení                        1,5 úvazku
Administrativa          3 úvazky

Zeleneč (3199 obyvatel)
Vedení                        2,5 úvazku
Administrativa          3 úvazky

Jirny (3143 obyvatel)
Vedení                        2 úvazky
Administrativa          4 úvazky

Horoušany (1764 obyvatel)
Vedení                        3 úvazku
Administrativa          2 úvazky

Babice (1414 obyvatel)
Vedení                        2 úvazku
Administrativa          2 úvazky

Tuklaty (1092 obyvatel)
Vedení                        1,5 úvazku
Administrativa          1,5 úvazku  

Věříme, že tyto kroky výrazně pomohou dosáhnout tohoto naše cíle, ale i všech dalších plánů a vizí  zajistí pro Vás kvalitní fungování úřadu.

ZPĚT NA AKTUALITY