Aktuality


Zveřejněno 16. 11. 2023 shlédnutí 38

Revize smluv stavebních zakázek

Stále se snažíme zorientovat ve smlouvách, projektech a agendě úřadu realizované od našeho odvolání v březnu. 
Postupně si o všem děláme obrázek, i když to není snadné, protože mnoho dokladů získáváme až od dodavatelů, nemáme stavební deníky a stavební dozor nemá k dispozici žádné doklady. 

Primárně jsme se zaměřili na smlouvy, kde probíhá plnění, a to jsou zejména stavební práce. U všech budeme v rámci možností pracovat na jejich narovnání, nebo řádném ukončení.
Dnes tedy přinášíme souhrn zjištěného stavu stavebních akcí z posledních týdnů.

OPRAVA ULICE OHNICOVÁ

 • Cena díla: 2 913 986 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 12.9.2023
 • Následně byl dne 19. 10. 2023 uzavřen dodatek zahrnující západní část ulice Ohnicová od Devětsilové (pravděpodobně - neexistuje totiž dokumentace ani zadání, dovozujeme pouze podle výměr). 
 • Jedná se o 1582 m2 finálního asfaltového povrchu včetně souvisejících prací. 
 • Cena dodatku: 1 950 953 Kč
 • Tedy navýšení o dvě třetiny původní hodnoty smlouvy.
 • Dodatek nebyl zákonným způsobem zveřejněn.
 • Našli jsme také předávací protokol stavby podepsaný panem Plockem dne 31.10.2023, tedy pět dnů od ustavení nového vedení obce.

 

OPRAVA ULICE KONTRYHELOVÁ

 • Cena díla: 1 636 050 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 7.7.2023
 • Následně byl dne 9. 8. 2023 uzavřen dodatek („za skutečně provedené práce dle zaměření geodetem nad rámec SOD“). 
 • Stavební deník nenalezen, geodetické zaměření rovněž nenalezeno. 
 • Vícepráce tak zatím nelze ověřit. 
 • Cena dodatku: 784 357 Kč
 • Tedy navýšení o polovinu původní hodnoty smlouvy.
 • Dodatek nebyl zákonným způsobem zveřejněn.

 

OPRAVA ULICE ŠŤOVÍKOVÁ

 • Cena díla: 1 584 511 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 8. 6. 2023 
 • Na úřadu uloženy dvě stejné smlouvy s různými daty – pravděpodobně za účelem včasného zveřejnění po našem upozornění.

 

MLATOVÉ CHODNÍČKY

 • Cena díla: 1 203 599 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 5.9.2023
 • Podle smlouvy se mělo jednat o mlatové chodníčky. Mlat ale realizován nebyl, místo něj levnější náhrada s problematickou trvanlivostí. 

 

SCHODY Z PRAŽCŮ NA KVĚTINOVÉ LOUCE

 • Cena: 229 000 Kč. 
 • Našli jsme nabídku z října 2023, ale smlouvu jsme nenašli. 
 • Nebylo projednáno v zastupitelstvu. 
 • Neexistuje stavební povolení. 
 • Použité dřevěné železniční pražce mohou být v důsledku kontaminace zdraví škodlivými látkami nebezpečným odpadem. 
  "Ošetřené dřevo se nesmí používat uvnitř budov (pro jakékoli účely), v hračkách, na hřištích, v parcích, zahradách a venkovních rekreačních zařízeních, kde je riziko častého styku s kůží, při výrobě zahradního nábytku (např. stoly pro pikniky)."
 • S dodavatelem řešíme dodání certifikátu nezávadnosti.

 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

 • V Květnici byly osazeny nové dopravní značky, převážně s výrazným žlutým okrajem. 
 • To je dobře, snad to trochu pomůže zklidnění dopravy. 
 • Cena: 59 000 Kč
 • Bohužel se jedná o dopravní značení na komunikacích 3. třídy v majetku krajské správy a údržby silnic. 
  Ta o změně nic neví, stejně jako o změně nic neví Policie ČR, která musí změny dopravního značení schvalovat. 
 • Dopravní značení tedy bude třeba zpětně bude legalizovat (DIO, žádost, místní šetření, stanovisko KSÚS, ...)

 

ZPĚT NA AKTUALITY