Aktuality


Zveřejněno 16. 11. 2023 shlédnutí 20

Dílčí přezkum hospodaření

V prvním listopadovém týdnu navštívila obec kontrolní skupina Krajského úřadu Středočeského kraje, aby provedla pravidelný dílčí přezkum hospodaření obce. Na tento dílčí přezkum pak na jaře navazuje celoroční kontrola hospodaření. Jedná se o standardní postup, který nebyl vyvolán se změnou vedení a mimořádnými volbami.

Letošní přezkum byl mimo jiné zaměřen hlavně na otázky rozpočtu a rozpočtových opatření, na proces schvalování, zveřejňování a plnění. Dále byly výběrovým způsobem prověřovány např. finanční operace, hospodárné nakládání s majetkem, uskutečňování a zadávání veřejných zakázek, nakládání s pohledávkami, způsob vedení účetnictví a další oblasti za období leden až září 2023.

V rámci přezkumu bylo shledáno několik chyb a nedostatků, které budou muset být napraveny nebo musí obec přijmout taková nápravná opatření, aby k podobným pochybením již nemohlo docházet.

Zjištění kontrolní skupiny

  • Řádně vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2023 byl z úřední desky odstraněn o 4 dny dříve, než byl vyvěšen včas schválený rozpočet.
  • Rozpočtové opatření nebylo provedeno a schváleno před realizací rozpočtově nezajištěného výdaje, kdy v září 2023 došlo k překročení schválených výdajů u pěti paragrafů (správa v lesním hospodářství, využití volného času dětí a mládeže, sběr a svoz nebezpečného odpadu, volba prezidenta republiky a neinvestiční přijaté transfery).
  • Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 schválená 22. 3. 2023 byla zveřejněna až 22. 5. 2023, tedy až o 30 dnů později než vyžaduje zákon.
  • Účetní závěrka a závěrečný účet nemohlo zastupitelstvo s omezenými pravomocemi v zákonném termínu schválit a budou tedy schvalovány na nejbližším veřejném zasedání.


Tolik pochybení obec v rámci přezkumu hospodaření nikdy neměla. Vyplývá z toho jednoznačné ponaučení, že rozpočtovému procesu je potřeba věnovat maximální pozornost.

Ke stažení: 

ikona Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření [PDF 424.07 kB]

ZPĚT NA AKTUALITY