Aktuality


Zveřejněno 16. 11. 2023 shlédnutí 18

Ohnicová - stavební práce

Chceme se Vám touto cestou omluvit za vzniklé komplikace, které s sebou nese položení nového povrchu v ulici Ohnicová.

  • Zakázku objednalo bývalé vedení obce, ale následně nám nepředalo žádné informace ani dokumentaci.
  • Nechceme se vyvazovat z povinnosti tuto akci úspěšně dotáhnout do konce. Vězte, že děláme možné maximum.
  • Paní starostka již osobně jednala s dodavatelem prací. Paní místostarostka byla dnes zkontrolovat postup přímo na místě, kde jednala s vedoucím stavby.
  • Výsledkem jednání je příslib, že příští týden obdržíme harmonogram stavebních prací, o kterém budeme dotčené majitele nemovitostí informovat v osobním e-mailu.
  • Plán na zítra a nadcházející víkend je, že všech 6 vjezdů mezi ulicemi Devětsilová a Řebříčková bude postupně rozebráno, přeloženo a bude maximální snaha je dokončit.
  • Předpokládaný termín dokončení celé stavby je stanoven na 15.12.2023.


Děkujeme za Vaši trpělivost a součinnost.

ZPĚT NA AKTUALITY