Aktuality


Zveřejněno 3. 6. 2024 shlédnutí 80

Informace o dění v MŠ

V pátek 31. 5. 2024 proběhla další z pravidelných schůzek vedení obce s vedením MŠ. Zveřejňujeme závěry z této schůzky. 

Smyslem těchto schůzek je i nadále sledovat situaci ve školce a prověřovat dodržování nastavených postupů.

Bylo nám sděleno následující:
 1. Proběhla otevřená hodina pro rodiče v modré a zelené třídě, která byla svolána především za účelem prezentovat průběh předškolního vzdělávání a předškolní připravenosti dětí.
  Ze strany rodičů přišla okamžitá pozitivní zpětná vazba vedení MŠ a byla vyslovena spokojenost s průběhem předškolního vzdělávání. Z celkových 46 předškoláků dostaly pouze 3 děti odklad povinné školní docházky.

 2. Po prvním týdnu od spuštění dotazníkového šetření spokojenosti SCIO pro zaměstnance MŠ a rodiče, je vyplněno cca 50 % z řad rodičů a cca 20 % z řad zaměstnanců školky. Dotazník bude aktivní do pátku 7.6.2024. Kdy bude nezávisle vyhodnocen společností SCIO a poté budou mailem zaslány výsledky, které zveřejníme.

 3. MŠ navštívily dvě specializované koučky, které byly ředitelkou MŠ osloveny za účelem přípravy vzdělávacího programu pro pedagogy. Domluvil se průběh vzdělávání, který bude aplikován v průběhu června 2024 a zúčastní se ho všichni pedagogové MŠ Květnice včetně vedení školky. Tématem koučinku bude „Jak zvládat své emoce a hranice“. Pokud se spolupráce s nimi osvědčí, vedení školky má v plánu v ní pokračovat na podzim tohoto roku.

 4. I v uplynulém týdnu proběhlo další namátkové testování zaměstnanců na návykové a omamné látky s negativním výsledkem. Z řad rodičů nevzešel ani v minulém týdnu žádný podnět k provedení testování. Zároveň nebyl zaznamenán podnět od rodičů ve smyslu nestandardního chování zaměstnanců školky.

 5. V uplynulém týdnu proběhl společný workshop všech zaměstnanců školky, který byl nabídnut i rodičům. Smyslem bylo zlepšení a navázání komunikace a vztahů v MŠ Květnice. Akci vedla místní seniorka umělkyně, která pro celou skupinu zajistila zajímavé tvořivé odpoledne. Účast byla hojná a všichni přítomní si tento počin velmi chválili. Bude zopakováno koncem června.

 6. Dále vedení MŠ informovalo, že v zájmu zlepšení vztahů na pracovišti bude poslední víkend v srpnu realizován teambuilding pro všechny zaměstnance v Ústeckém kraji.

 7. Během letních prázdnin bude provoz školky zajištěn v termínu od 19.8.2024. V tuto chvíli je přihlášeno cca 50 dětí.

 8. Nadále probíhá pravidelné senzorické testování kvality stravy. Všechna doporučení Krajské hygienické stanice jsou aplikována a řádně dodržována.

 9. Dále jsme byli informováni o výsledku přijímacího řízení na školní rok 2024/25. Bylo přijato 33 dětí z celkového počtu 62 přihlášených. Přijaty byly všechny děti s trvalým pobytem v Květnici, které dosáhnou věku tří let maximálně do 31.8.2024. Do dnešního dne byla podána čtyři řádná odvolání.

 10. Vyhlášené výběrové řízení na pedagogického pracovníka, bylo úspěšně uzavřeno a jeho výsledkem je ústní dohoda o přijetí nové paní učitelky, která má pedagogické vzdělání a bohaté zkušenosti s výtvarnou činností, a zároveň je logopedický asistent. Nová paní učitelka se již zúčastní akce Pasování předškoláků dne 10.6.2024.

 11. Připravované akce na měsíc červen:
 • Den dětí 4.6.2024 – Divadlo Ve Tři
 • Výlet 6.6.2024 – Perníková chaloupka a Kunětická hora – starší děti
 • Pasování předškoláků 10.6.2024
 • Výlet 13.6.2024 – Zámek Žleby – mladší děti
 • Výlet 13.6.2024 - Petřín – starší děti
 • Slavnostní ukončení školního roku 2023/24 28.6.2024
 
Situaci budeme i nadále sledovat.
Vedení obce Květnice

ZPĚT NA AKTUALITY