Aktuality

31. ledna 2019

Lokalita Květnice II - VO

aktuální stav k 16. 10. 2018

  • Dne 5. 9. 2018 byly s jednatelem společnosti Flipperstav spol. s r. o. podepsány kupní smlouvy na rozestavěné, rozpracované a nedokončení veřejné osvělení v lokalitě Květnice II a a převod rozestavěných, rozpracovaných a nedokončených komunikací v této lokalitě.
  • Zároveň byl podepsán souhlas s převodem projektové dokumentace a stavebních povolení.
  • Dne 7. 9. 2018 byl ve Fio bance Praha zřízen transparentní účet Květnice 2 - dokončení infrastruktury č. 2901494940/2010, na který bude možné skládat prostředky na dokončení VO. Stav účtu je možné sledovat zde.
  • Proběhla aktualizace projektu a rámcové nacenění tak, aby bylo možné stanovit výši příspěvku na dokončení osvětlení pro jednotlivé nemovitosti. Výše příspěvku pro vlastníky pozemků v lokalitě Květnice II byla vypočtena na částku 10.000,- Kč za pozemek.
  • Zastupitelstvo obce schválilo znění výzvy k podání cenových nabídek na dodavatele dokončení VO v této lokalitě.
  • Zastupitelstvo schválilo a zveřejnilo znění Darovací smlouvy. Darovací smlouvy je možné podepisovat na obecním úřadě. 

 Kupní smlouva - VO

Kupní smlouva - komunikace

Smlouva o zřízení účtu

Darovací smlouva