Aktuality


Zveřejněno 30. 4. 2019

Lokalita Květnice II - VO

aktuální stav k 17. 5. 2019

 • Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání 22. 5. 2019 jednat o prodloužení lgůty pro výběr prostředků
 • Dopis pana starosty - poděkován za zájem.
 • Aktuálně je vybráno 57% z potřebné částky a byla překročena hranice 640.000,- Kč na účtu. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Společně máme naději projekt zdárně dokončit a lokalitu po mnoha letech rozsvítit.
 • V neděli 7. 4. 2019 od 18.00 h se u Rybárny uskutečnila informační schůzka
 • Spolek Za Mlýnem na své valné hromadě rozhdl, že podpoří výstavbu VO v ulici Kontryhelová
 • Dne 5. 9. 2018 byly s jednatelem společnosti Flipperstav spol. s r. o. podepsány kupní smlouvy na rozestavěné, rozpracované a nedokončení veřejné osvělení v lokalitě Květnice II a a převod rozestavěných, rozpracovaných a nedokončených komunikací v této lokalitě.
 • Zároveň byl podepsán souhlas s převodem projektové dokumentace a stavebních povolení.
 • Dne 7. 9. 2018 byl ve Fio bance Praha zřízen transparentní účet Květnice 2 - dokončení infrastruktury č. 2901494940/2010, na který bude možné skládat prostředky na dokončení VO. Stav účtu je možné sledovat zde.
 • Proběhla aktualizace projektu a rámcové nacenění tak, aby bylo možné stanovit výši příspěvku na dokončení osvětlení pro jednotlivé nemovitosti. Výše příspěvku pro vlastníky pozemků v lokalitě Květnice II byla vypočtena na částku 10.000,- Kč za pozemek.
 • Zastupitelstvo obce schválilo znění výzvy k podání cenových nabídek na dodavatele dokončení VO v této lokalitě.
 • Zastupitelstvo schválilo a zveřejnilo znění Darovací smlouvy. Darovací smlouvy je možné podepisovat na obecním úřadě. 
 •  

mapa_vo

 

 

 

Dopis pana starosty

Výzva majitelům 

Kupní smlouva - VO

Kupní smlouva - komunikace

Smlouva o zřízení účtu

Darovací smlouva

ZPĚT NA AKTUALITY