Aktuality


Zveřejněno 8. 10. 2018

Dopravní omezení v okolí

aktuální stav

Bohužel ani dotčené obce nejsou dostatečně dopředu informovány o jednotlivých dopravních omezeních a objízdné trasy a jejich průjezdnost se také neřeší, je současná situace opravdu velice komplikovaná. Zde je přehled alespoň těch omezení, o kterých víme.

Přejeme všem šťastnou cestu bez nehod a minimum času v zácpách.

SIBŘINA

Úplná uzavírka ulice Ke Květnici v od 17. 9. - 18. 11. 2018

DUBEČ

Oprava povrchu Starodubečská – Netlucká mezi zdravotním střediskem a mostem přes Říčanku (včetně mostu) bude probíhat od neděle 7. října do cca 24. října 2018.

Oprava bude probíhat ve 3 etapách:

 1.       etapa – 7.10. – 10.10.2018 - s kyvadlovým provozem jedním pruhem řízeným semaforem.

2.       etapa – 11.10. – 15.10.2018 - s kyvadlovým provozem jedním pruhem řízeným semaforem.

3.       etapa – 16.10. – 24.10.2018 – úplná uzavírka s objížďkou přes Běchovice  (viz plánek objízdné trasy)

ZLATÁ, SLUŠTICE, KŘENICE

uzavírka silnice II/101 - Křenice - Zlatá

1. etapa      16. 10. - 20. 10. 2018 - přes celou obec Zlatá od č. p. 46 až po č. p. 43; POZOR - výlukový jízdní řád linky 329 - týká se i linek z Květnice

2. etapa      22. 10. - 28. 10. 2018  - od vjezdu na vrakoviště až po křižovatku ve Slušticích

3. etapa      29. 10. - 4. 11. 2018 - od křižovatky ve Slušticích po vjezd do Křenice

4. etapa      5. 11. - 11. 11. 2018  - Křenice po křižovatku s ul. K Polníku

5. etapa      12. 11. - 16. 11. 2018 - Křenice od křižovatky K Polníku po křižovatku s Kralovickou

6. etapa      19. 11. - 26. 11. 2018   Křenice od křižovatky s Kralovickou po výjezd z obce směr Pacov

DOBROČOVICE - ÚVALY

od 5. 11. do 17. 11. 2018

1. etapa      z Květnice k OÚ Dobročovice

2. etapa      Od OÚ Dobročovice ke křižovatce na Škvorec

3. etapa      od křižovatky na Škvorec po Úvaly

ŘÍČANY

OD 17. 10. 2018 DO 31. 10. 2018

rekonstrukci části ulice II/101 Říčanská.

1. etapa - od kruhového objezdu u Lihovaru k napojení na Černokosteleckou. V těchto místech bude doprava částečně omezena a řízena semafory. Úplně uzavřena bude ulice Spojka.

2. etapa- úsek od kruháku ke křížení s ulicí Březinova.

ÚJEZD NAD LESY

22. 10. - 22. 12. 2018 uzavírka ulice Zaříčanská v úseku od ul. Rohožnická po Novosibřinská

KOLODĚJE - BĚCHOVICE

od 8. 11. 2018 do 8. 12. 2018 - obousměrně uzavřena ulice K Běchovicům (z Koloděj ddo Běchovic)

ZPĚT NA AKTUALITY