Aktuality


Zveřejněno 27. 3. 2019

Výměny vodoměrů

kterým končí platnost

i letos prováděna společností Vodos Kolín průběžně výměna vodoměrů. Výměny se týkají pouze u vodoměrů jejichž rok cejchu je z roku 2013 a starší, tudíž ne u všech odběratelů plošně. Jedná se pouze o vodoměr, jenž je osazen na vodovodní přípojce. Netýká se tedy nevyužívaných podružných vodoměrů na ponížení stočného, měření vlastních zdrojů (voda ze studny) atd.  Pokud má Vodos k dispozici platné telefonní číslo, bude jednotlivé odběratele, kterých se výměna týká, kontaktovat předem externí pracovník, jenž výměny provádí, případně vhodí oznámení do schránky. Tato výměna je zcela na účet společnosti Vodos, tudíž odběratel nic nehradí. Přes vodoměr, který má prošlou platnost cejchu ověření, nelze podle zákona následně dodávat a fakturovat vodu, proto prosíme odběratele o součinnost.   Jméno montéra výměn vodoměrů je pan Libor Žížala, telefon 724 589 962. Na požádání se může prokázat občanským průkazem.

ZPĚT NA AKTUALITY