Aktuality

20. března 2020

Nakládání s NEBEZPEČNÝM ODPADEM

Použité roušky a jednorázové rukavice.

Státní zdravotní ústav nám dnes zaslal informaci týkající se nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a zároveň sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Tento infikovaný materiál ukládejte do igelitových pytlů a po naplnění je odvážejte před bránu čistírny odpadních vod obce Květnice. Bude hromadně likvidován obcí. Děkujeme za spolupráci.

Pravidla pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad odvezte do prostoru čov.
  4. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou, případně desinfekčním gelem.