Aktuality

20. července 2020

Dodržování klidu v neděli a ve státem uznaném svátku

dle vyhlášky č. 8/2011

Vyhláška č. 8/2011 upravuje povinnost zdržet se o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.