Aktuality

13. srpna 2020

Skládky bioodpadu

Žádáme občany, aby nezakládali po obci černé skládky z bioodpadu. Posekaná tráva, ořezané větve, ani odkvetlé květiny z květináče nepatří na krajnice cest, okraje polí, břehy potoků ani ke kontejnerům na tříděný odpad a podobně. Bioodpad je možné ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře v Úvalech, případně si na obci objednat nádobu na svoz bioodpadu. V minulých dnech došlo díky těmto skládkám k několika požárům, a to i v Květnici. Odložením odpadu na místa, kam nepatří se dopouštíte přestupku, který může být dle zákona pokutován.
Děkujeme za respektování těchto pravidel.