Aktuality

23. listopadu 2020

OZV č. 1/2020 regulující užívání zábavné pyrotechniky

Hlavní motivací pro přípravu a přijetí této vyhlášky byl loňský silvestrovský požár způsobený odpalováním pyrotechniky z balkónu rodinného domu, kdy jen díky duchapřítomnosti sousedů nedošlo k vážným škodám a bezprostřednímu ohrožení zdraví.

Cílem této obecně závazné vyhlášky je především prevence vzniku požárů ale také ochrana před hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky, zabezpečení pokojného soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci, vytváření estetického vzhledu obce, ochrana volně žijících živočichů. 

OZV č. 1/2020