Aktuality


Zveřejněno 4. 1. 2021

Ceny svozu TKO a bioodpadu na rok 2021

Na základě prokazatelného nárůstu nákladů na svoz odpadu a úpravy zákonného poplatku za skládkování, bylo nutné při stanovování výše poplatků za svoz komunálního odpadu a bioodpadu přistoupit k navýšení ceny. Tento nárůst činí v průměru 16 procent.

Prodej kupónů na rok 2021 bude zahájen od 2. 1. 2021. Vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme o maximální využívání možnosti hradit poplatky bankovním převodem na účet č. 24822201/0100, variabilní symbol číslo popisné. Výdej kupónů za platby převodem je výrazně rychlejší a bude realizován samostatně. Předejdete tak zbytečnému čekání ve frontě a shromažďování se ve velkém počtu v malém prostoru. Platby v hotovosti budou samozřejmě přijímány stejně jako každý rok. Ze stejného důvodu jsme vyjednali výjimečné prodloužení platnosti stávajících kupónů do 28.2.2021. Toto prodloužení je hlavně pro případy, že onemocníte nebo budete nuceni zůstat v karanténě.

Legislativní tlak na snižování produkce odpadu bude v budoucnu sílit. Limity jsou stanoveny vždy na trvale hlášené obyvatele. Vhledem k tomu, že v obci žije cca 1/3 obyvatel bez přihlášení k trvalému pobytu, neplníme tyto stanovené limity, které se budou v dalších letech ještě zpřísňovat. To bude mít za následek další zvyšování poplatků za skládkování.

Během letošního roku jsme věnovali i mnoho času a úsilí změně systému svozu tříděného odpadu. Se svozovou firmou jsme jednali o podmíkách zavedení a provozování tzv. door to door systému, tedy systému, kdy by každý dům měl vlastní nádoby na papír a plast. Bohužel se tento systém v našich podmínách ukázal jako zatím nerealizovatelný. Nárůst nákladů na svoz tříděného odpadu by vzrost o cca 300 % bez počáteční investice na nádoby. To by znamenalo mnohonásobné navýšení ceny za likvidaci odpadů. Z tohoto důvodu zatím zůstává systém sběrných hnízd nezměněn. Do konce roku budou předloženy návrhy na revitalizaci těchto hnízd, aby bylo prostředí kolem kontejnerů kulturnější a snáze se udržovalo v čistotě.

Techničtí pracovníci obce tato hnízda objíždějí 3x týdně, okolí uklízí, kontejnery sešlapují a odváží volně pohozený odpad. Prosíme proto o pomoc. Jsme to my, obyvatelé obce, kteří ovlivňujeme to, jak okolí kontejnerů vypadá. Leckdy stačí maličkost, rozřezat velkou krabici, sešlapat pet lahve nebo nápojové kartony a hlavně zde neodkládat nic, co do tříděného odpadu nepatří (elektroodpad, starý nábytek, posekanou trávu a mnoho mnoho dalšího). I v příštím roce bude zachována stejná frekvence svozu jednotlivých komodit. Plasty se sváží 3x týdně, vždy v podnělí, ve středu a v pátek, papír 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, sklo 2x měsíčně, nápojové kartony 1x měsíčně. Bude-li se u nápojových kartonů opakovat situace z minulého měsíce, kdy kontajnery kapacitně nestačily, budeme jednat o zavedení častějšího svozu.

EDIT: od 19. 1. 2021 je zaveden svoz nápojových kartonů 2x měsíčně.

ZPĚT NA AKTUALITY