Aktuality


Zveřejněno 2. 2. 2021

Aktualizace Strategického plánu - dnes končí lhůta pro vyplnění

Proběhne: 01. 02. 2021 – 15. 03. 2021

dotazníkové šetření

Zastupitelstvo obce rozhodlo o aktualizaci Strategického plánu obce Květnice jako strategického rozvojového dokumentu obce, který mimo jiné slouží i jako podklad pro dotační žádosti.

Nedílnou součástí této aktualizace je i dotazníkové šetření, které si klade za cíl zmapovat názory, požadavky a potřeby Vás, obyvatel obce případně vlastníků nemovistostí v obci. Výstupy z tohoto šetření pomohou nejen k aktualizaci analýzy silných a slabých stránek obce, jejích příležitostí i hrozeb, ale také k určení priorit dalšího rozvoje a jednotlivých aktivit vedoucích ke zkvalitnění života v obci.

Prosíme Vás tedy o cca 10 minut Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je možné vyplnit elektornicky na této adrese, nebo si jen vytisknout zde, vyplnit ručně a odevzdat na úřad. Předem velice děkujeme za Váš čas a ochotu se zúčastnit, vážíme si toho.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Za Strategickou komisi obce Květnice Lenka Houžvičková

ZPĚT NA AKTUALITY