Aktuality


Zveřejněno 15. 7. 2022

Aktuální informace k řešení situace po požáru v obci

Jak jsme již avizovali, dnes bylo provedeno ohledání okolí požáru Ing. Zojou Guschlovou, Ph.D., která je jedinou znalkyní jmenovanou soudem v ČR se specializací na azbest, a to za přítomnosti zástupců obce.

Edit 4. 8. 2022

Dnes 4. 8. 2022 v podvečer byla ukončena sanace azbestu v ulici Koniklecová po červencovém požáru.
 • Zároveň proběhly závěrečné kontroly a za účasti soudní znalkyně dr. Guschlové bylo zrušeno kontrolované pásmo a pozemky byly předány k užívání.
 • Výsledky všech kontrol a měření jsou podlimitní!
 • Děkujeme všem za součinnost a respektování zákazu vstupu.

 • Její závěry jsou pro nás spíše pozitivní. Ještě před její oficiální
  zprávou stručně shrnujeme závěry, které jsme z našeho jednání vyrozuměli:
  • Sanace azbestu okolí po požáru, kterou jsme zajistili (a kterou následně objednal a uhradí majitel objektu), byla správným krokem v souladu s platnou legislativou.
  • Sanaci azbestu soukromých pozemků nemovitostí v blízkosti události provedeme rovněž, nejprve však na těchto nahlášených pozemcích bude provedeno ohledání Ing. Zojou Guschlovou, Ph.D. a na základě výsledků ohledání bude rozhodnuto v případě prokázání kontaminace azbestem o sanaci azbestu.
  • Unikající azbestová vlákna do ovzduší při požáru důsledkem vysokých teplot ztrácí škodlivé účinky. Zanalyzované popeloviny budou dále zkoumány, aby byla prokázána nejen samotná přítomnost škodlivých látek, ale jejich reálná škodlivost.
  • Doporučuje se zeleň včetně zahradních výpěstků v okolí události opláchnout vodou, o což se už většinou postaral včerejší intenzivní déšť. Po opláchnutí vodou zahradní výpěstky nejsou zdraví nebezpečné. 
 • Věříme, že se vám trochu ulevilo stejně jako nám.
 • O dalším vývoji vás budeme nadále informovat.

ZPĚT NA AKTUALITY