Externí projekty


Projekt NA LADECH

Info ze dne 20. 11. 2023

Setkání s novým investorem

Na obecním úřadu jsme přivítali zástupce nového investora, který plánuje realizovat projekt "Na Ladech" v areálu bývalého vepřína v Květnici III. 
Z jednání vyplynulo několik zajímavých skutečností: 
  1. Investor již připravuje dokumentaci na odstranění stávajících budov. Snad se tedy dočkáme jejich demolice a eliminace problémů, které způsobují. 
  2. Připravovaný projekt počítá s co největším zachováním vzrostlé zeleně
  3. Investor akceptuje výsledky referenda a regulativů daných navrhovanou změnou č. 4 územního plánu.
  4. V rámci projektu se v tuto chvíli uvažuje s deseti dvojdomy se šikmou střechou a multifunkčním objektem s občanskou vybaveností - v parteru se bude jednat o služby, ordinace nebo obchody a dále o objekt s pečovatelskou službou.
Zatím je vše na začátku a ve stadiu jednouchých studií.
Věříme ale že se i Květnice III dočká své občanské vybavenosti. 
 

Obecné informace o lokalitě

Areál bývalé stanice výkrmnosti a výtěžnosti prasat KPP Praha na severu obce na hranici s katastrálním územím Dobročovic v současné době chátrá a je majitelem využíván jako deponie různých materiálů a ubytovna

 • Dle územního plánu je tento areál zařazen do kategorie SK - Smíšené komerční.
 • Vlatník pozemků nepředložil obci žádný konkrétní záměr, jak s areálem plánuje naložit a nebyla zde vydána žádná pravomocná rozhodnutí.
 • S majitelem pozemku opakovaně vedeme jednání o znečišťování okolí odpadky, kouřem a podobně, podnět jsme předali i kompetentním orgánům.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.