Externí projekty


Projekt NA LADECH

26. 4. 2024

Veřejné představení záměru developera se uskuteční v úterý 7. 5. 2024 od 18 hodin u rybárny.

Prezentace ke stažení zde [PDF 47.44 MB].


25. 3. 2024

Dnes proběhlo další jednání s investorem, který nás o schůzku požádal, aby představil aktuální stav svého projektu. 

Závěry z jednání jsou následující: 

 • Nadále platí, že investor nad rámec svých povinností akceptuje výsledky referenda a regulativů daných navrhovanou změnou č. 4 územního plánu.
 • V této souvislosti a dle připomínek obce došlo k navýšení počtu parkovacích míst, a to zrušením jednoho z dříve plánovaných dvojdomů. 
 • Investor plánuje podat žádost o stavební povolení do konce června 2024. 
 • Na tlak obce byla opuštěna myšlenka realizace domu s pečovatelskou službou, protože plán spočíval pouze v realizaci malometrážních bytů s připojenou ordinací. Fakticky by se tak jednalo o samostatné byty, jejichž účel by nebyl na seniorské služby nijak vázán a dlouhodobě by nebylo možné tuto jejich funkci zaručit. 
 • Upozornili jsme investora, že územní plán obsahujem kromě obecných regulativů také specifické podmínky pro tuto konkrétní plochu, a to "Respektovat pásmo 50 m od lesa a respektovat charakter okolní zástavby reprezentovaný izolovanými rodinnými domy". Obě tyto podmínky se jeví jako nesplněné. 

 


20. 11. 2023

Setkání s novým investorem

Na obecním úřadu jsme přivítali zástupce nového investora, který plánuje realizovat projekt "Na Ladech" v areálu bývalého vepřína v Květnici III. 
Z jednání vyplynulo několik zajímavých skutečností: 
  1. Investor již připravuje dokumentaci na odstranění stávajících budov. Snad se tedy dočkáme jejich demolice a eliminace problémů, které způsobují. 
  2. Připravovaný projekt počítá s co největším zachováním vzrostlé zeleně
  3. V rámci projektu se v tuto chvíli uvažuje s devíti dvojdomy a dvěma rodinnými domy se šikmou střechou a multifunkčním objektem s občanskou vybaveností - v parteru se bude jednat o služby, ordinace nebo obchody a dále o objekt s pečovatelskou službou.
Zatím je vše na začátku a ve stadiu jednouchých studií.
 
Za Květnici budeme trvat na respektování výsledků referenda a naplnění požadavků územního plánu. V co největší míře také na regulativech zatím neschválené změny ÚP č. 4. 
 
Věříme ale že se i Květnice III dočká své občanské vybavenosti. 
 

Obecné informace o lokalitě

Areál bývalé stanice výkrmnosti a výtěžnosti prasat KPP Praha na severu obce na hranici s katastrálním územím Dobročovic v současné době chátrá a je majitelem využíván jako deponie různých materiálů a ubytovna

 • Dle územního plánu je tento areál zařazen do kategorie SK - Smíšené komerční.
 • Vlatník pozemků nepředložil obci žádný konkrétní záměr, jak s areálem plánuje naložit a nebyla zde vydána žádná pravomocná rozhodnutí.
 • S majitelem pozemku opakovaně vedeme jednání o znečišťování okolí odpadky, kouřem a podobně, podnět jsme předali i kompetentním orgánům.

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.