Externí projekty


Stožár mobilní sítě v Květnici

4.7.2024

 • Majitel pozemku souhlasil s posunutím stavby stožáru směrem do pole o cca 90 m, tedy dále od rodinných domů, 127 m od nejbližšího domu.
 • Koncem měsíce června se uskutečnilo jednání se zástupci projektanta zařízení, budoucího provozovatele a obcí Květnice a Dobročovice.
 • Na tomto jednání vedení obce Květnice požadovalo posunutí stavby stožáru dále do pole, do větší vzdálenosti od rodinných domů na kraji obce.
 • Požadavku obce Květnice bylo vyhověno a majitel pole souhlasí s jeho umístěním dál od zástavby.
 • O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.
 
Orientační nákres: 

 • 26.6.2024
 • Tento týden se uskutečnilo jednáni se zástupci projektanta toho zařízení, budoucího provozovatele a obcí Květnice a Dobročovice.
 • Byli jsme ubezpečeni, že toto zařízení má za cíl primárně posílit a zkvalitnit mobilní signál v naší lokalitě. Na tomto jednáni jsme my i Dobročovice zopakovali svůj postoj, že umístění této  cca 36 metrů vysoké stavby v bezprostřední blízkosti zástavby a na samém okraji komunikace považujeme za zcela nevhodné a pro obě obce neakceptovatelné.
 • Květnice znovu navrhla posunutí stožáru dále od zástavby, do polí směrem k Dobročovicům. Náš původní návrh, přesunout stožár až  k bývalé polní cestě,  která by tím mohla být alespoň částečně obnovena, je neakceptovatelný pro Dobročovice a vzhledem k terénním podmínkám a existenci vysokého napětí je i technicky neproveditelný.
 • Projektant slíbil prověření posunu stožáru dále do pole a dále od komunikace, čímž by se vzdálenost od obytných domů zvýšila ze současně navrhovaných cca 30 metrů na min. 80 metrů. Zároveň prověří i další možnosti umístění stožáru na jiné lokalitě.

 • 20. 5. 2024
 • Dne 13. 5. 2024 bylo obci Květnice doručeno oznámení o zahájení územního řízení za účelem vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Základnová stanice společnosti Vantage Towers s.r.o. VĚŽ KVĚTNICE parc.č. 400, k.ú. Dobročovice 25920 B“ (dále jen Stavba). 
 • ikona 2024-05-10 Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 284.52 kB]
 • Dne 20. 5. 2024 jsme odeslali stavebnímu úřadu odůvodněné námitky proti tomuto záměru. Současně jsme stejnopis odeslali výzvu dotčeným orgánům, aby jim doručené oznámení posoudili se vší vážností. Jedná se především o krajskou hygienickou stanici, odbory životního prostředí a odbor úzuemního plánování. Vyzvali jsme také žadatele o jednání v této věci. 
 • ikona 2024-05-20_Vyjádření obce [PDF 399.97 kB]
 • Jsme si vědomi, že po splnění všech náležitostí, pravděpodobně nebude v naší moci stavbu zastavit. Domníváme se ale, že ke splnění zákonných požadavků může dojít právě změnami, které jsme investorovi navrhli: 
 • Přesun stožáru do polí, tedy dále od obytné zástavby a mateřské školy.
 • Zpřístupnění stožáru jako rozhledny, podobně, jako tomu je například v Úvalech. 
 •  
 • O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat. 
 •  

STAV PROJEKTU

Zahájení
Přípravná jednání
Projekt dokončen
Projekt ukončen bez realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.