Kalendář akcí


Zápis do ZŠ

08. 04. 2024 13:00 – 09. 04. 2024 17:00

Pozvánka na zápis žáků do základní školy Povýmolí pro školní rok 2024/2025.

 
DOKLADY K ZÁPISU:
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud není shodné s rodiči
  • CIZINCI navíc doloží doklad totožnosti - pas, doklad s adresou pobytu dítěte v ČR a povolení k pobytu
 
 
 
ZPĚT NA AKCE