OS Květnice II


Občanské sdružení Květnice II

má svůj vlastní WWW server na adrese www.kvetnice.info.

Instalace značek obytná zóna v části Květnice II

V části Květnice II byly ve dnech 11.-13. září nainstalovány členy občanského sdružení Květnice II značky obytná zóna. Tyto značky v lokalitě "Nad vesným rybníkem" dlouho chyběly, vzhledem k potížím se získáním povolení od policie a následných úřadů. Děkujeme OS Za Mlýnem v Květnici za pomoc se získáním tohoto povolení a zároveň za zajištění dopravních značek.

Dopravní značky stály přes 10.000 Kč, hrazeny byly z prostředků OS Květnice II. Děkujeme spoluobčanům z části Květnice II - členům OS Květnice II za pomoc s přípravou a instalací. Jmenovitě pánům Havránkovi, Martinu, Janu a Honzíkovi:) Švubovým, Polívkovi, Prouzovi, Mazákovi, Rychtaříkovi, Zvonečkovi, Krkoškovi a Zemanovi.

Budiž tento počin příkladem pro další brigády, které pomáhají zlepšovat stav v naší obci, např. se nám nepochlubili sousedé z oblasti Za Mlýnem že už si svítí vlastními silami a nákladem pořízenými svítidly v ulicích.

Další brigáda, tentokráte vyhlášená pro Instalace značek obytná zóna v části Květnice IIvšechny obyvatele Květnice, zejména pro majitele psů se chystá na instalaci tří košů pro psí exkrementy, konkrétně na pátek 16. září 2011. Doufejme, že bude účast alespoň taková, jako v případě brigády OS Květnice II.

Tomáš Hordějčuk