Projekty obce


Chodník podél Mlýnského rybníka

29.8.2022

Informace o rozhodnutí výboru SFDI:

  • I přesto, že naše žádsot splnila všechny náležitosti a byla doporučena ke schválení, tak z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI nebyla nám dotace pro letošní rok udělena. Žádsot budeme podávat při příští výzvě díky doporučení ve zjednodušeném rozsahu.
  • Hodnocení žádosti 
  • Rozhodnutí [

  • Dalším z připravovaných projektů je chodník podél Mlýnského rybníka, tedy kritické místo z hlediska bezpečnosti chodců.
  • Chodník bohužel zcela nahradí dosavadní dominantu v podobě kamenných patníků, protože jiným způsobem jej sem není možné umístit. Pro patníky snad najdeme jiné vhodné místo, aby byla zachována tato dominanta obce.
  • Realizace si vynutí rovněž kácení, nebo razantní bezpečnostní ořez některých vzrostlých stromů (u vrb zůstanou kmeny), nicméně kácet budeme pouze stromy, které byly stejně dendrologem označené jako nebezpečné.
  • Samotný chodník je naprojektován v délce 112 m a šířce 1,5 m.
  • Zábradlí bude ocelové a jeho vzhled je ještě předmětem konzultací tak, aby co nejméně rušilo celou lokalitu a rozumně doplnilo okolní dominanty, tedy mlýn a park Proutnice.
  • Předpokládaná realizační hodnota činí cca 3 mil. Kč, přičemž pro projekt uvažujeme s využitím dotace ve výší 85 % ze dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury.
  • Snad se vše podaří a již brzy umožníme bezpečný průchod tímto problematickým místem.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.