Projekty obce


Komunitní centrum se společenským sálem

8. 7. 2024

Výsledky ankety

 • Děkujeme za účast v anketě.
 • Hlasovalo 199 z Vás.
 • Shodli jste se s námi, že nová varianta bez štítové věže je vhodnější. 

 

Jednoznačným vítězem ankety je varianta sedm: 

Celkové výsledky ankety: 

Varianta 1:  1,87 bodů z 5

Varianta 2:  1,79 bodů z 5

Varianta 3: 2,18 bodů z 5

Varianta 4: 2,84 bodů z 5

Varianta 5: 3,88 bodů z 5

Varianta 6: 3,75 bodů z 5

Varianta 7: 4,23 bodů z 5

 

Rekonstrukce počítá s následujícím využitím: 

 • Společenský sál pro (nejen) veřejné akce - zasedání zastupitelstva, vítání občánků apod. 
 • Obecní úřad - úřadovna pro veřejnost, čekárna, zasedačka, kanceláře, sklad, sdílené sociální zařízení
 • V patře dvě klubovny s možností využití jako krizové byty
 • Výstavní prostor pro historickou hasičskou stříkačku

 

 


2. 7. 2024

Anketa

 • Nespíme, ale vyčkáváme na vhodnou dotaci.    
 • Čas jsme využili k tomu, abychom projekt sladili s novým vizuálním stylem obce
 • Při jednání zaznamenal obecní architekt zmínku o tom, že stávající návrh kontextuálně navazující na budovu školky, nebyl veřejností přijat jednoznačně.  Ze své iniciativy zpracoval kromě návrhu fasády také jednoduchou vizualizaci alternativního pojetí stavby.
 • Toto nové řešení bychom byli schopni stihnout nově povolit. A jako bonus by přineslo úsporu cca 1 mil. Kč odstraněním štítové věže.    
 • Budeme velmi rádi, když nám sdělíte svůj názor na oba návrhy.   

 

   Hlasujte v anketě zde    

Sběr dat bude ukončen v neděli 7. 7. 2024. 

 


21. 2. 2024

 • Dnes jsme na zasedání zastupitelstva schválili záměr na zadání zakázky a podání žádosti o dotaci. 
 • Celý projekt jsme tedy opět uvedli v život, jak jsme slíbili před volbami.
 • Připojujeme několik informací o projektu: 
  • Předpkládaná hodnota: 25 milionů Kč
  • Předpokládaná výše dotace: 10 milinů Kč
  • Kromě nového úřadu vznikne v přízemí malý společenský sál (50 osob) pro možnost konání zasedání zastupitelstva, vítání občánků, komorních koncertů a dalších spečenských událostí.
  • V prvním patře budou dva univerzální prostory, které bude možné v případě potřeby použít jako krizové byty. 

 

Výkres 1.NP

Výkres 2. NP

Pohledy

 


22.10.2023

 • Projekt byl bohužel dočasným vedením obce zastaven. Nyní pracujeme na tom, abychom jej znovu spustili a vyčkáváme na novou dotační příležitost.

10.2.2023

 • Byla zahájena veřená zakázka na realizaci a podána žádost o dotaci ve výši 10 mil. Kč. 

22.6.2022

 • Projekt v dotačním programu byl bohužel pod čarou, tedy neuspěl, ale byl zařazen mezi náhradníky. Budeme tedy vyčkávat, zda nebudeme mít štěstí. A samozřejmě hledat další dotační možnosti. 

 • Dalším doposud neviditelným projektem je kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu, který v současné podobě není, přiznejme si, reprezentativním místem obce.
 • V červnu 2020 jsme zadali zpracování ověřovací studie možného řešení objektu a po jejím dokončení také DÚSP a již byla podána žádost o stavební povolení, jejíž podání bylo současně nezbytnou podmínkou pro žádost o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsem tak stihli ve stanovené lhůtě podat.
 • Rekonstrukce je rozdělena z finančních důvodů na dvě etapy, přičemž v první etapě (celé první nadzemní podlaží) je vstupní hala, prostory úřadu, kanceláře starosty, víceúčelový kulturní sál, sklady, výtah a ostatní technologie.
 • Náklady na tuto první etapu odhadujeme na cca 13 mil. Kč, přičemž maximální výše dotace činí 10 mil. Kč. Jako u všech velkých projektů platí, že bez dotace nestavíme. Tak dobře na tom bohužel nejsme. Ve druhé etapě vzniknou ve druhém nadzemním podlaží prostory pro komunitní centrum, menší sportovní využití, nebo zájmové kroužky. Variantně je možné část prostoru upravit jako dočasné ubytování při řešení těžkých životních situací občanů Květnice.
 • Přikládáme několik vizualizací ze zpracované studie. Celá studie je ke stažení na obecním webu.
 • Jak se vám budoucí obecní úřad líbí? Napište nám k tomuto příspěvku na Facebooku

 

Ověřovací studie [PDF 3.97 MB]

 

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Přípravná jednání
Projektová příprava
Stavební povolení
Žádost o dotaci
Zadávací řízení
Probíhá realizace
Projekt dokončen
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?