Projekty obce


Sportovní centrum Květnice

Březen 2024

V průběhu března dojde ke kácení porostů pod plánovanými sportovišti. Dbejte zde prosím zvýšené opatrnosti.


Leden 2024

 • Finalizujeme projektovou dokumentaci a probíhají žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy, abychom mohli požádat o vydání stavebního povolení
 • Současně jsme zahájili jednání o přesunutí včelína. Vše by mělo proběhnout v průběhu tohoto roku. 
 • V letoším roce předpokládáme zahájení těch částí projektu, které nejsou v kolizi se včelínem, konkrétně se jedná o multifunkční hřiště,nohejbalové hřiště, beachvolejbalový kurt a oplocení v nezbytném rozsahu. 
 • V roce 2025 dobudujeme zbývající části, tj. venkovní posilovna a amfiteátr pro letní kino nebo koncerty a zejména dočasné zázemí (šatny a WC). Zázemí bohužel nebude možné vybudovat již letos, protože zatím nejsou zajištěny nezbytné sítě.
 • Tenisový kurt s nafukovací halou a sportovní hala - to jsou projekty, se kterými bude ještě práce, především je ale chceme realizovat pouze s využitím případné dotace. 

Listopad 2023

 • Bohužel jsme při kontrole dokladů zjistili, že těsně před naším převzetím úřadu došlo dne 12. října 2023 k podpisu nájemní smlouvy na pozemek uprostřed plánovaného sportovního centra na deset let panu Zdeňku Růžičkovi za účelem chovu včel. Členem včelařského spolku je také pan Plocek, který de facto pozemek pronajal sám sobě. A to i přesto, že na veřejném zasedání obce Květnice dne 22. 3. 2023, kde chtěl tento záměr projednat, došlo k jeho zcela jasnému odmítnutí ze strany veřejnosti.
 • Jsme tak svědky nejen marného vynaložení finančních prostředků na projektovou přípavu sportovního centra, ale především nemožnosti realizace jakéhokoliv rozvoje na jediném smysluplném pozemku ve vlastnictví obce. Neděkujeme. :-(
 • Věc samozřejmě řešíme s právním zástupcem a učiníme všechny kroky, abychom situaci napravili. 

 

Aktualizace srpen 2022

 • Podařilo se nám odkoupit pozemek pozemek parc. č. 945 přiléhající ke stávajícímu obecnímu pozemku. Můžeme tak rozšířit plochu sportovního centra. Na související úpravě projektu pracujeme. 

 • Mezi další projekty, které připravujeme, je sportovní centrum Květnice.
 • V plánu je vybudování volnočasového areálu, jehož součástí bude sportovní hala, několik venkovních sportovišť a doplňková místa aktivního odpočinku, jako je například dětské hřiště, plocha na petanque apod.
 • Několik obrázků ze zpracované studie přikládáme.
 • V tuto chvíli již probíhá projektová příprava za účelem získání stavebního povolení.
 • Předpokládanou hodnotu celého projektu odhadujeme v desítkách milionů a samozřejmě tedy budeme cílit na odpovídající dotační tituly národní sportovní agentury, případně jiného vhodného zdroje. V tuto chvíli žádný vhodný dotační program otevřen není, ale až jednou bude, snad už budeme připraveni.
 • Celý projekt budeme realizovat v etapách, podle finančních možností, resp. podle dostupných dotačních titulů.
 • V první etapě se pokusíme realizovat víceúčelové sportovní hřiště o rozměrech 20 x 40 m s umělým travnatým povrchem, mantinely a ochrannými sítěmi. Za tímto účelem jsme již podali žádost v dotačním titulu MMR „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ s maximální výší příspěvku 2 mil. Kč, přičemž předpokládaná hodnota stavebních nákladů projektu činí 3,2 mil. Kč.
 • Ještě bude dost práce i se získáním stavebního povolení, aktuálně čekáme na reakci majitelů sousedních pozemků na žádost o souhlas s tímto záměrem.
 • Pokud se vše podaří, budeme mít kvalitní a plnohodnotné hřiště a budeme moci bez obav přeřešit celkový vzhled návsi ve staré Květnici. Ale o tom zas příště ;-)

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?