Projekty obce


Sportovní centrum Květnice

Aktualizace srpen 2022

  • Podařilo se nám odkoupit pozemek pozemek parc. č. 945 přiléhající ke stávajícímu obecnímu pozemku. Můžeme tak rozšířit plochu sportovního centra. Na související úpravě projektu pracujeme. 

  • Mezi další projekty, které připravujeme, je sportovní centrum Květnice.
  • V plánu je vybudování volnočasového areálu, jehož součástí bude sportovní hala, několik venkovních sportovišť a doplňková místa aktivního odpočinku, jako je například dětské hřiště, plocha na petanque apod.
  • Několik obrázků ze zpracované studie přikládáme.
  • V tuto chvíli již probíhá projektová příprava za účelem získání stavebního povolení.
  • Předpokládanou hodnotu celého projektu odhadujeme v desítkách milionů a samozřejmě tedy budeme cílit na odpovídající dotační tituly národní sportovní agentury, případně jiného vhodného zdroje. V tuto chvíli žádný vhodný dotační program otevřen není, ale až jednou bude, snad už budeme připraveni.
  • Celý projekt budeme realizovat v etapách, podle finančních možností, resp. podle dostupných dotačních titulů.
  • V první etapě se pokusíme realizovat víceúčelové sportovní hřiště o rozměrech 20 x 40 m s umělým travnatým povrchem, mantinely a ochrannými sítěmi. Za tímto účelem jsme již podali žádost v dotačním titulu MMR „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ s maximální výší příspěvku 2 mil. Kč, přičemž předpokládaná hodnota stavebních nákladů projektu činí 3,2 mil. Kč.
  • Ještě bude dost práce i se získáním stavebního povolení, aktuálně čekáme na reakci majitelů sousedních pozemků na žádost o souhlas s tímto záměrem.
  • Pokud se vše podaří, budeme mít kvalitní a plnohodnotné hřiště a budeme moci bez obav přeřešit celkový vzhled návsi ve staré Květnici. Ale o tom zas příště ;-)

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.