Projekty obce


Veřejné osvětlení - změna na LED

 

14.1.2024

Změna osvětlení na technologii LED

Po důkladném zvážení jsme opustili myšlenku získat dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, protože na získání 2 milionové dotace musí vysledné řešení být realizováno v realizačním rozsahu převyšujícím 6 milionů Kč! Dopad do obecního rozpočtu by tedy byl nejméně 4 mil. Kč.

Rozhodli jsme se tedy jít cestou prosté výměny světelných zdrojů za LED řešení v celkové předpokládané ceně realizace cca 1,4 mil Kč a uspořit tak cca 2,6 mil. Kč


4.11.2022

Dne 3.11.2022 jsme převzali zpracovaný plán obnovy veřejného osvětlení v Květnici. V této věci budeme dále jednat s energetický auditorem a zajistíme také variantní možnosti řešení. 
Z podkladů je patrné, že někde bude stačit vyměnit světelné zdroje, jinde bude nezbytné doplnit nové stožáry, například v lokalitě V Zelených (Řepíková, Brčálová, Barvínková a Lékořicová), nebo v ulici Tisová. 

Systém umožňuje kvalitní řízení osvětlení, ztlumení, noční režimy, ...
 • Digitální mapa - https://1url.cz/prkKn 
 • Tabulka světelných míst
 • Rekapitulace
  • ikona Rekaputulace [PDF 437.82 kB]
  • Jedná se o zjednodušený souhrnný soupis - počet svítidel dle kategorií, počty a typy konkrétních svítidel, počty a typy konstrukčních prvků a nakonec to nejdůležitější, a to je vyhodnocení úspory a výpočet dotačního potenciálu.
   Dotační potenciál je téměř 2 miliony korun s tím, že obec po realizaci ušetří dalších skoro 67 MWh ročně za el. energii.
 • Propočet

5.8.2022

 • V souvislosti s nárůstem cen energií jsme v březnu 2022 objednali aktualizaci pasportu veřejného osvětelní z roku 2014. 
 • Nejvýhodnější nabídku podala solečnost LAMBERGA s.r.o., u niž jsme objednali zpracování dokumentace obnovy veřejného osvětlení. 
 • Počínaje rokem 2022 začíná nové dotační období, kdy stát prostřednictvím různých nástrojů, významně rozšiřuje podporu směřující ke zvyšování efektivity provozu veřejného osvětlení.
 • Součástí předložené dokumentace bude mimo jiné
  • Aktualizace pasportu do strukturované digitální mapy
  • Zatřídění komunikací dle ČSN (třídy osvětlení)
  • Zpracování světelně-technických výpočtů, návrh parametrů svítidel, světelných míst, ...
  • Projednání návrhu obnovy VO s Klientem, vyřešení kritických míst, řešení rušivého světla.
  • Projednání zásad osvětlení exponovaných míst.
  • Zpracování energetické bilance navržené soustavy VO a její porovnání se současným stavem.
  • Navržení koncepce řídícího systému VO za účelem dalšího zvýšení energetické efektivity celého systému.
  • Propočet investičních nákladů obnovy VO, po větvích či jinak (dle dohody) stanovených ucelených částech, včetně vyčíslení dotačního příspěvku.
  • Energetický posudek.
  • Povinné přílohy podle konkrétní dotační výzvy. 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?