Projekty obce


Základní škola

27. 6. 2024

 • Úvaly udělaly  další velký krok k realizaci svazkové základní školy. https://www.kvetnice.eu/svazkova-zakladni-skola
 • Na stavební úřad byl podán projekt s žádostí o stavební povolení.
 • Pokud vše půjde dobře, je cílem získat stavební povolení do konce letošního roku a v příštím roce začít se stavbou tak, aby se škola otevřela v roce 2027.
 • Zároveň byla zahájena příprava zadávacího řízení na zhotovitele této stavby, aby jakmile se vydá stavební povolení, se mohla soutěž spustit.
 • Je to velký krok a my věříme, že teď již nic nestojí v cestě dotáhnout tento velký a nákladný projekt ke zdárnému konci.

 


16. 2. 2024

 • Další velký krok a přiblížit se k realizaci svazkové základní školy v Úvalech.
 • Úvaly úspěšně prošly soutěží a dnes byla podepsána smlouva na projektanta dokumentace pro stavební povolení, které bychom tak mohli získat ještě během letošního roku.
 • Dále se tedy všechny zúčastněné obce držíme nastaveného harmonogramu a směřujeme k REALIZACI ŠKOLY DO ROKU 2027.
 • Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podílejí, zejména městu Úvaly.

 


21. 11. 2023

 • Podařilo se udělat další krok k realizaci stavby základní školy.
 • Včera bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo posledním dokumentem, který nám chyběl, abychom do konce listopadu mohli podat na MŠMT žádost o dotaci na výstavbu.
 • Již je také připravena zadávací dokumentace pro zakázku na projektanta pro stavební povolení. Soutěž bude vypsána začátkem prosince, termín pro nabídky bude určen na začátek ledna 2024. 
 • Škola by měla být postavena a zkolaudována do konce roku 2027.
 • Snad se vše podaří.

12. 12. 2022

Ověření umístění devítitřídní školy na pozemku sportovního centra

Stále platí, že pracujeme na projektu Svazkové školy v Úvalech. Přesto jsme se ale zabývali možnostmi vybudování vlastní školy v katastru obce Květnice. 

V rámci našeho zkoumání jsme došli k následujícím zjištěním: 

 • Podle vyjádření Ing. Pavla Kaňky vedoucího oddělení financování organizačních složek státu a organizací zřizovaných MŠMT je aktuální stav dotačních příležitostí takový, že "žádné dotace na devítitřídní školy nejsou a nebudou – minimálně do roku 2029 zcela jistě... Z pohledu kvality výuky, investičních nákladů, nákladů státu na učitele a nákladů obce na provoz je tato varianta školy nejhorší možná."
 • Náklady na vybudování devítitřídní školy jsou podle našich odhadů nejméně 175 mil. Kč. 
 • V budování sportovního centra nám problematika "škola" nijak nebrání, protože se případně vejde na pozemek plánované sportovní haly, přičemž venkovní sportoviště to nemusí nutně ovlivnit. 
 • Jednoduchý výkres je k dispozici zde: ikona 2022-12-12 Prověření ZŠ Květnice namísto sportovní haly [PDF 8.87 MB]
 • Zde jsou odkazy na tři referenční projekty: 
 • Jsme si vědomi, že škola v Úvalech má svá negativa, jako je umístění směrem od Prahy, ale především eliminace možností školy jako přirozeného kulturního centra. 
 • Na druhou stranu podmínky pro zřízení školy v Úvalech jsou pro Květnici velmi výhodné a vybudování vlastní školy je v tuto chvíli téměř nemožné. Nebo za cenu podstatného omezení ostatních investic na velmi dlouhou dobu dopředu. A dotace na malé školy, jak je uvedeno výše, nejsou. 

 


31.10.2022

Pozvánka na jednání DSO Povýmolí dne 21.11:2022: ikona Pozvánka na jednání DSO Povýmolí [PDF 24.63 kB]


25.10.2022:

Na základ dotazů zde uvádíme zdroje informací ke svazkové škole: 
 

7.2.2022:

Další mezník v záměru vybodovat a otevřít novou základní školu byl úspěšně pokořen.
 • Svazková škola Povýmolí byla s účinností od 1. 9. 2022 zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.
 • Byl vypsán konkurz na ředitele/ředitelku svazkové školy
 • Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele oprav budovy ZŠ v Jirnech


12.5.2021:

 • Jedním z nejčastějších požadavků, které jsme zaznamenali v rámci dotazníkového šetření ke strategickému plánu, je zajištění docházky do základní školy
 • My samozřejmě o tomto historickém dluhu víme, a ani v tomto směru nezahálíme.
 • Nejen současné, ale i předchozí zastupitelstvo se již tímto problémem zabývalo a snažili jsme se uzavřít veřejnoprávní smlouvy o zřízení školského obvodu. Bohužel ani ve spolupráci s Krajským úřadem se to nikdy nepodařilo.
 • Nyní jsme členy dobrovolného svazku obcí Povýmolí (DSO), jehož předmětem činnosti je především právě zřízení a provoz zcela nové svazkové dvoustupňové základní školy. Škola je plánována v Úvalech na Slovanech, přičemž Úvaly současně nesou největší podíl i administrativní zátěž na tomto projektu, za což jim náleží naše velké poděkování.
 • Projekt se podařilo zařadit do seznamu škol financovaných na základě dotačního programu vypsaného vládou České republiky. V červnu 2020 nabylo právní moci územní rozhodnutí a v tuto chvíli již probíhá zadávací řízení na vypracování dokumentace pro stavební povolení.
 • Podíl obce Květnice na předběžně vyčíslených nákladech (po odečtení dotačních prostředků) činí 26 mil. Kč! Jedná se tedy o naprosto zásadní položku, na kterou se snažíme dlouhodobě šetřit, a i proto musely doposud jít některé další investice bohužel stranou. A i v tuto chvíli nám nezbývá, než se snažit vše ostatní pokrýt dotacemi, pokud je to možné.
 • Ještě nás tedy čeká vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, následně výběr zhotovitele stavby a samotná realizace, to vše zkoordinované tak, abychom dosáhli na příslušnou dotaci, bez které je realizace stavby vyloučená.
 • Čeká nás tedy ještě několik let do zahájení provozu. Avšak aktuálně se nám (DSO) naskytla příležitost dočasného pronájmu bývalé základní školy v Jirnech. Zatím nemáme konkrétní nabídku, ale v každém případě uděláme maximum pro to, abychom od září 2022 mohli přivítat první prvňáčky. Letos už to s ohledem na administrativní náročnost celého procesu bohužel není možné.
 • Plán je takový, že v Jirnech otevřeme každý rok dvě první třídy a ve čtvrtém roce už se všichni přesuneme do nové školy v Úvalech, která tak díky tomu nebude po otevření skoro prázdná.
 • Uvědomujeme si problém, kterým je pro naše občany skutečnost, že Květnice nemá spádovou školu a děláme v rámci možností maximum pro to, abychom tento další neblahý pozůstatek z minulosti napravili.
 • Snad budeme úspěšní, tak jako se školkou.
 • Dne 2. 2. 2022 byla s účinností od 1. 9. 2022 Svazková škola Povýmolí zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Přípravná jednání
Projektová příprava
Žádost o dotaci
Zadávací řízení
Probíhá realizace
Projekt dokončen
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?