Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 25.4.2023
Zveřejnit do: 3.5.2023
Oblast: Zastupitelstvo
Původce: Obec Květnice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 3.5.2023

odkaz na on-line přenos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhkMjY0ZGUtNzZmMi00YWE3LTkwMjktZjEyMGNiNjg0MWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31c1a17-25fd-4780-935d-c2eed98e4ed2%22%2c%22Oid%22%3a%22fb008bd2-a65a-4832-b4bc-a361a1738d34%22%7d

Připojené dokumenty:
Pozvánka na ZOK 03. 05. 2023.pdf (PDF 230.04 kB)