Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 4.3.2011
Zveřejnit do: 20.3.2011
Oblast: Obecně závazné vyhlášky
Původce: Obec Květnice

Svoz komunálního odpadu není možný jednorázově - změna vyhlášky

Na základě připomínek odboru kontroly ministerstva vnitra k vyhlášce č. 4/2011 (poplatek za komunální odpad) bylo nutno změnit podmínky pro svoz komunálního odpadu. Změna spočívá zejména v tom, že jednorázový svoz ani svoz pomocí pytlůnenahrazuje povinnost plátce uhradit poplatek. Jinými slovy - každý majitel nemovitosti v obci je povinen uhradit poplatek za popelnici (min. 14denní svoz).Je nutno uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu podle objemu nádoby a četnosti svozu na OÚ Květnice. Jednorázový svoz odpadu ani svoz odpadu pomocí pytlů A.S.A. nenahrazuje povinnost plátce (vlastníka nemovitosti) uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu dle vyhlášky č. 4/2011.

Znění vyhlášky č. 4/2011 a č. 3/2011 v opraveném znění, na základě připomínek MV, bylo vyvěšeno na úřední desce a bylo tímto zveřejněno i na webu obce. Následně budou obě vyhlášky na nejbližším zasedání ZO schváleny. Vyvěšeny byly v pátek 25. února 2011.

Občané Květnice, kteří si zakoupili jednorázové kupony, které, dle jejich názoru, nahrazují poplatek za popelnici, si mohou, po vrácení těchto kuponů a úhradě doplatku, na OÚ Květnice vyzvednout příslušný kupon na popelnici.

Pokud nebude provedena náprava (zakoupení příslušného kuponu) nejpozději do 25. 3. 2011, nebude proveden svoz komunálního odpadu z popelnice.

Dle doporučení ministerstva vnitra, odboru kontroly, budou zasílány platební výměry občanům, kteří nezakoupí roční kupon do 25. 3. 2011. Od ceny za roční kupon bude odečtena cena jednorázových kuponů zakoupených v roce 2011.

Připojené dokumenty:
1299249514_sb_ozv_c_4_obec_kvetnice_def.rtf (RTF 156.65 kB)
1299249373_sb_ozv_c_3_-_poplatky.rtf (RTF 82.93 kB)