Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2011
Úřední deska
NázevVyvěšenoSvěšeno
Ostatní
Informace ke sčítání lidu 2011, nutnost zakoupit tabulku s č.p.
10.03.201125.03.2011
Doplnění ke sčítání lidu 2011
10.03.201125.03.2011
Výběrová řízení
Veřejná výzva na funkci pracovníka OÚ Květnice od 1.9.2011
27.07.201115.08.2011
Vyhodnocení výběrového řízení na dendrologický posudek
14.03.201101.04.2011
Nebezpečí pádu větví na dětská hřiště, výběr dendrologa a následný prořez
03.03.201118.03.2011
Převzetí písemností
Vyhláška - uložení písemnosti - Karasová
20.12.201105.01.2012
Vyhláška - uložení písemnosti - Zídková
01.12.201115.12.2011
Vyhláška - uložení písemností p. Famfulík
22.11.201107.12.2011
Vyhláška - uložení písemností fy. Britstav
22.11.201105.12.2011
Vyhláška - Uložení písemností - p. Kalous
20.11.201105.12.2011
Vyhláška - uložení písemností p. Bubák
26.10.201106.11.2011
Vyhláška - Uložení písemností - p. Famfulík
13.07.201128.07.2011
Vyhláška - Famfulík - vyzvednutí písemností
20.06.201105.07.2011
Dražební vyhlášky / exekuční příkaz
Exekuce - dražba nemovitosti na adrese K Sibřině 310 v Květnici
01.08.201115.08.2011
Zastupitelstvo
Informace o konání veřejného zasedání ZOK č. 2012/01
28.12.201115.01.2012
Zápis č. 2011/08 ze zasedání zastupitelstva 5.12.2011
13.12.201128.12.2011
Zápis č. 2011/07 ze zasedání zastupitelstva 29.11.2011
06.12.201121.12.2011
Informace o konání veřejného zasedání ZOK 5.12.2011
22.11.201107.12.2011
Informace o konání veřejného zasedání ZOK 29.11.2011
22.11.201107.12.2011
Zápis č. 2011/06 ze zasedání zastupitelstva 17.10.2011
26.10.201111.11.2011
Informace o konání veřejného zasedání ZOK 17.10.2011
10.10.201125.10.2011
Zápis č. 2011/05 ze zasedání zastupitelstva 30.8.2011
08.09.201123.09.2011
Informace o konání veřejného zasedání 30.8.2011
18.08.201105.09.2011
Informace o konání veřejného zasedání 15.6.2011
06.06.201121.06.2011
Zápis č. 2011/03 ze zasedání zastupitelstva 30.3.2011
11.04.201126.05.2011
Informace o konání veřejného zasedání 30.3.2011
21.03.201110.04.2011
Zápis č. 2011/02 ze zasedání zastupitelstva 31.1.2011
07.02.201125.02.2011
Zápis č. 2011/01 ze zasedání zastupitelstva 5.1.2011
14.01.201101.02.2011
Informace o konání veřejného zasedání ZOK č. 2011/02
14.01.201101.02.2011
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 - Poplatky za komunální odpad 2012
12.12.201127.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 - pohyb psů
06.09.201121.09.2011
Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 - hluk v obci
06.09.201121.09.2011
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 - zábory pozemku
22.06.201108.07.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 - zhodnocení pozemku
20.06.201106.06.2011
Svoz komunálního odpadu není možný jednorázově - změna vyhlášky
04.03.201120.03.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - Místní poplatky
04.03.201120.03.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - Poplatek za komunální odpad
04.03.201120.03.2011
Hospodaření obce
Rozpočet obce Květnice pro rok 2012
22.11.201107.12.2011
Rozpočtová úprava č. 2/2011
01.09.201115.09.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
21.06.201106.07.2011
Rozpočtová úprava č. 1/2011
18.05.201110.06.2011
Závěrečný účet obce Květnice za rok 2010
16.05.201101.06.2011
Rozpočet 2011
08.03.201125.03.2011
Rozpočtové opatření č. 2/2010
01.02.201115.02.2011
Návrh rozpočtového provizoria pro 1.Q 2011
05.01.201120.01.2011
Rozhodnutí
Vyhláška - stavební povolení - Královi
01.12.201115.12.2011
Vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Zapletal
03.11.201118.11.2011
KÚ SČ Kraje - Schneeweis - vrácení k novému projednání
03.11.201118.11.2011
Pozemkové úpravy Sibřina
01.11.201115.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Kaločay
26.09.201111.10.2011
Opravné rozhodnutí provozovatel vod+kan Za Mlýnem
07.09.201122.09.2011
Vyhláška - rozhodnutí o umístění TS - Květnice Gardens
21.07.201106.08.2011
Povolení k provozování kanalizace a ČOV.
29.06.201115.07.2011
Věcné břemeno k TS Na Ladech
30.05.201115.06.2011
Vyhláška Stanko - studna
23.05.201110.06.2011
Vyhláška - vrtaná studna - Vrána
18.05.201110.06.2011
Rozhodnutí - uzavírka silnice směr Dobročovice
30.03.201115.04.2012
Rozhodnutí o odvolání - rychlostní komunikace I/12
18.03.201105.04.2011
Rozhodnutí KÚ ve věci ÚR Rezidence Flores
02.03.201117.03.2011
ČOV - Povolení vypouštění odpadních vod do 31.12.2013
16.02.201101.03.2011
Oznámení
Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
01.12.201115.12.2011
Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
10.11.201125.11.2011
Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
10.10.201125.10.2011
Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
10.10.201125.10.2011
Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
21.09.201106.10.2011
Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
13.09.201128.09.2011
Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
12.09.201127.09.2011
Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
07.09.201122.09.2011
Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
07.09.201122.09.2011
Kolaudace RD HLC parc. 655/99
07.09.201122.09.2011
Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
09.08.201125.08.2011
Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
05.08.201120.08.2011
Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
13.07.201127.07.2011
Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
09.07.201125.07.2011
Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
27.06.201115.07.2011
Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
22.06.201108.07.2011
Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
16.06.201105.11.2015
Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
01.06.201116.06.2011
Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
30.05.201115.06.2011
LHP - Lesní plán
18.05.201110.06.2011
Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
05.05.201125.05.2011
Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
30.03.201115.04.2011
Krajský úřad k 6. zm. ÚP
25.03.201110.04.2011
Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
21.03.201110.04.2011
Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
21.03.201110.04.2011
Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednání
12.03.201125.03.2011
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
06.12.201121.12.2011
Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
12.09.201127.09.2011
Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
29.06.201115.07.2011
Pozemkové úpravy Květnice
16.05.201101.06.2011
Projednání zásad územního rozvoje
14.03.201101.04.2011

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce