Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2012
Úřední deska
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Volby prezidenta - oznámení o době a místě konání
21.12.201206.01.2013
Volba prezidenta ČR - volební okrsek a počet členů komise
26.11.201210.12.2012
Informace o konání zasedání ZOK
06.09.201221.09.2012
Ztráty a nálezy
Oznámení o nalezení věci
30.07.201215.08.2012
Oznámení o nalezení opuštěné věci - navážka zeminy
17.05.201203.06.2012
Výběrová řízení
Konkurzní řízení do MŠ a ZŠ Škvorec
11.02.201226.02.2012
Převzetí písemností
Vyhláška - uložení písemnosti - Hrbková
21.12.201206.01.2013
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pan Vorel
27.11.201212.12.2012
Vyhláška - uložení písemnosti p. Hrbková
06.11.201221.11.2012
Vyhláška - uložení písemnosti p. Kalous
02.11.201217.11.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pan Vorel
17.10.201202.11.2012
Vyhláška - uložení písemnosti pan Adamec
15.10.201201.11.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pan Ondřej Vorel
01.10.201215.10.2012
Vyhláška - uložení písmenosti p. Kalous
27.06.201212.07.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pan Vorel
18.04.201205.05.2012
Vyhláška - uložení písemnosti - Adamec
23.03.201208.04.2012
Veřejné zakázky
Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídek - Chodník
15.08.201201.09.2012
Dražební vyhlášky / exekuční příkaz
Dražební vyhláška
25.04.201210.05.2012
Zastupitelstvo
Informace o konání veřejného zasedání ZOK č. 2013/01
21.12.201206.01.2013
Zápis č. 2012/08 ze zasedání zastupitelstva 3.12.2012
13.12.201228.12.2012
Informace o konání zasedání ZOK
26.11.201211.12.2012
Zápis č. 2012/07 ze zasedání zastupitelstva 17.9.2012
26.09.201211.10.2012
Zápis č. 2012/06 ze zasedání zastupitelstva 18.6.2012
25.06.201210.07.2012
Informace o konání zasedání ZOK
08.06.201223.06.2012
Informace o konání veřejného zasedání ZOK č. 2012/05
04.05.201220.05.2012
Zápis č. 2012/04 ze zasedání zastupitelstva 4.4.2012
14.04.201230.04.2012
Zápis č. 2012/03 ze zasedání zastupitelstva 12.3.2012
15.03.201201.04.2012
Informace o konání veřejného zasedání ZOK č. 2012/03
02.03.201217.03.2012
Zápis č. 2012/02 ze zasedání zastupitelstva 06.2.2012.
11.02.201226.02.2012
Informace o konání veřejného zasedání ZOK č. 2012/02
27.01.201215.02.2012
Zápis č. 2012/01 ze zasedání zastupitelstva 5.1.2012
12.01.201227.01.2012
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 1/2013 - Komunální odpad
04.12.201220.12.2012
Vyhláška č. 2/2012 - plakátovací plochy
25.06.201210.07.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Pohyb psů
11.02.201226.02.2012
Hospodaření obce
Návrh rozpočtu na rok 2013
16.11.201201.12.2012
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet 2011
06.03.201221.03.2012
Rozpočtová úprava č. 3/2011
09.01.201224.01.2012
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí změna využití území
08.06.201223.06.2012
Rozhodnutí MZE - pozemkové úpravy
16.04.201201.05.2012
Vyhláška - ÚR studna kopaná - Ing. Bouchalová
06.03.201221.03.2012
Oznámení
Kalkulace ceny stočného na rok 2013
11.12.201226.12.2012
Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
04.12.201204.01.2013
Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
26.11.201211.12.2012
Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
26.11.201211.12.2012
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
30.10.201215.11.2012
Oznámení o době a místě konání voleb
21.09.201206.10.2012
Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
20.08.201205.09.2012
Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
27.07.201212.08.2012
Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
28.06.201213.07.2012
Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
27.06.201208.07.2012
MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
20.06.201205.07.2012
ÚŘ - Změna využití pozemku
23.04.201208.05.2012
Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
05.04.201220.04.2012
Návrh změny ÚP Klánovický les
14.03.201230.03.2012
Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
21.02.201205.03.2012
Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
11.02.201226.02.2012
Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
11.02.201226.02.2012
Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
08.02.201223.02.2012
Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
16.01.201231.01.2012
Veřejné vyhlášky
Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
11.12.201226.12.2012
Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
17.10.201203.11.2012
Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
27.07.201212.08.2012
Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
06.04.201221.04.2012

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce