Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2016
Úřední deska
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Oznámení o době a msítě konání voleb
22.09.201608.10.2016
Stanovení počtu členů volební komise
03.08.201618.08.2016
Ostatní
Návrh rozpočtu DSO Povýmolí na rok 2017
01.12.201618.12.2016
Neznámí vlastnící v katastru nemovistostí
14.10.201629.10.2016
Výběrová řízení
VŘ na poskytovatele bankovního úvěru pro projekt intenzifikace ČOV
29.11.201614.12.2016
Výzva k podání nabídky - manažerské řízení intenzifikace ČOV
08.07.201623.07.2016
Výzva k podání CN - PD k rozšíření kapacity ČOV Květnice
05.02.201605.03.2016
Dražební vyhlášky / exekuční příkaz
Dražební vyhláška
11.10.201626.10.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - RD s garáží
12.09.201627.09.2016
Dražební vyhláška
17.08.201601.09.2016
Dražební vyhláška
12.08.201627.08.2016
Usnesení - odročení dražby
03.08.201618.08.2016
Dražba nemovitosti
28.06.201613.07.2016
Odročení dražby
28.06.201613.07.2016
Dražební vyhláška
02.06.201617.06.2016
Exekuční vyhláška
11.05.201611.06.2016
Zastupitelstvo
Zápis z veřejného zastupitelstva ze dne 14. 12. 2016
21.12.201605.01.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 12. 2016
07.12.201622.12.2016
Zápis z veřejného zasedání 23. 11. 2016
30.11.201615.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK dne 23. 11. 2016
15.11.201624.11.2016
Zápis z veřejného zasedání ZOK dne 26.9.2016
05.10.201621.10.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.9.2016
21.09.201606.10.2016
Pozvánka na zasedání ZOK dne 26.9.2016
19.09.201604.10.2016
Pozvánka na zassedání zastuitelstva dne 14. 9. 2016
06.09.201614.09.2016
Zápis ze zasedání ZOK dne 10. 8. 2016
17.08.201601.09.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 10 .8. 2016
03.08.201610.08.2016
Zápis č. 2016/7 ze zaswedání ZOK dne 27. 7. 2016
03.08.201618.08.2016
Pozvánka na zastupitelstvo 27.7.2016
19.07.201627.07.2016
Zápis č- 2016/6 z veřejnéhozasedání ZOK dne 29. 6. 2016
08.07.201623.07.2016
Zápis č. 2016/5 z veřejného zasedání dne 22.6.2016
30.06.201615.07.2016
Pozvánka na ZOK 29.6.2016
22.06.201630.06.2016
Pozvánka na ZOK 22. 6. 2016
15.06.201623.06.2016
Zápis ze zastupitelstva 11.5.2016
18.05.201603.06.2016
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK
04.05.201604.06.2016
Zápis č. 2016/03 ze zasedání zastupitelstva 30. 3. 2016
07.04.201607.05.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
22.03.201622.04.2016
Zápis č. 2016/2 ze zasedání zastupitelstva 29. 2. 2016
29.02.201629.03.2016
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK
22.02.201622.03.2016
Zápis č. 2016/01 ze zasedání zastupitelstva 27. 1. 2016
05.02.201605.03.2016
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 2/2016 - výše poplatku za TKO na rok 2017
30.11.201620.12.2016
OZV č. 3/2016 - klid v obci
30.11.201620.12.2016
OZV č. 1/2016 - Návštěvní a provozní řád parku Proutnice a Květinové louky
07.04.201607.05.2016
Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2017
21.12.201605.01.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
29.11.201614.12.2016
Rozpočtové opatření č. 3/2016
24.11.201608.12.2016
Rozpočtové opatření č. 02/2016
21.09.201606.10.2016
Účetní závěrka roku 2015
30.06.201615.07.2016
Rozpočtové opatření č. 1/2016
29.06.201615.07.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015
02.06.201617.06.2016
Rozhodnutí
VV - ÚR studna na pozemku 695/255
27.04.201627.05.2016
VV - ÚR - studna na pozemku 695/302
19.04.201619.05.2016
Rozhodnutí KÚ - oplocení pozemku
19.04.201619.05.2016
VV - ÚR - studna na pozemku 695/313
17.03.201617.04.2016
VV - změna ÚR - sklon střechy pro stavbu na pozemku 543/50
22.02.201622.03.2016
VV - Zahájení řízení - studna na pozemku 695/313
12.02.201612.03.2016
VV - ÚR - studna na pozemku 560/57
12.02.201612.03.2016
VV - rozhodnutí o umístění stavby - studna na pozemku 560/57
02.02.201602.03.2016
VV - rozhodnutí o umístění stavby studna na poz. 560/64
29.01.201629.02.2016
VV - rozhodnutí o umístění stavby přístavba RD č. p. 482
29.01.201629.02.2016
VV - Rozhodnutí - ÚR na pozemku 543/80
19.01.201619.02.2016
VV - Rozhodnutí - ÚR studna na pozemku 697/22
19.01.201619.02.2016
VV -ÚR - rozhodnutí o umístění stavby
04.01.201604.02.2016
Oznámení
Dopravní značení Na Ladech
28.07.201612.08.2016
Záměr bezúplatného nabytí pozemku
07.04.201607.05.2016
Změna Z-1620/07 ÚP Praha
06.04.201606.05.2016
VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
06.04.201606.05.2016
VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
06.04.201606.05.2016
VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
06.04.201606.05.2016
VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
17.03.201617.04.2016
Záměr pronájmu pozemku
09.03.201609.04.2016
Záměr bezúplatného nabytí pozemku
09.03.201609.04.2016
VHS - Obchodní podmínky
02.03.201602.04.2016
Zahájení obnovy katastrálního operátu
02.03.201602.04.2016
Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
22.02.201622.03.2016
VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
12.02.201612.03.2016
Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
02.02.201602.03.2016
VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
29.01.201629.02.2016
VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
12.01.201612.02.2016
VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
12.01.201612.02.2016
Veřejné vyhlášky
Změna ceny vodného
19.12.201603.01.2017
VV - celoměstsky významné změny
07.12.201622.12.2016
VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
23.11.201608.12.2016
VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
21.11.201606.12.2016
VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
10.11.201625.11.2016
VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
08.11.201623.11.2016
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
25.10.201609.11.2016
VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
20.10.201604.11.2016
VV-OOP-uzavírka
30.08.201617.08.2016
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
23.08.201607.09.2016
VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
03.08.201618.08.2016
VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
03.08.201618.08.2016
OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
06.06.201621.06.2016
VV - opakované projednání ÚP
03.05.201613.06.2016
vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
02.05.201602.06.2016
VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
28.04.201628.05.2016
VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
29.01.201629.02.2016
VV - Splašková kanalizace Sibřina
19.01.201619.02.2016
Nařízení / opatření obecné povahy
Návrh OOP - nedostatek pitné vody
27.04.201627.05.2016
Přístup k informacím
Výroční zpráva obce Květnice dle zákona č. 106 za rok 2015
31.01.201601.03.2016
DSO Povýmolí
DSO Povýmolí - přezkoumání hospodaření 2015
25.05.201622.06.2016
Stavební řízení
ÚR - vodovod Sibřina, Stupice
05.12.201620.12.2016
ÚR - rozšíření kapacity ČOV Květnice
05.12.201620.12.2016
ÚR - odkanalizování obce Sibřina na ČOV Sluštice
05.12.201620.12.2016
Oprava zřejmých nesprávností - Krokusová II
30.11.201615.12.2016
Oprava uřejmých nesprávností - Krokusová II
30.11.201615.12.2016
zahájení ÚR - studna na poz. 560/97
23.11.201608.12.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - studna
10.11.201625.11.2016
Zahájení ÚŘ - ČOV Květnice - rozšíření kapacity
20.10.201604.11.2016
Zahájení ÚŘ - vodovod Sibřina Stupice
20.10.201604.11.2016
Zahájení ÚŘ - odkanalizování Sibřiny na ČOV Sluštice
20.10.201604.11.2016
Záhájení ÚŘ - studna
27.09.201612.10.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - RD s garáží
06.09.201621.09.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - RD
06.09.201621.09.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - RD s garáží
06.09.201621.09.2016
ÚR - rozhodnutí o umístění stavby
10.08.201631.08.2016
Zahájení společného řízení - RD s garáží
03.08.201618.08.2016
Územní rozhodnutí - vrtaná studna
03.08.201618.08.2016
Zahájení spoolečního řízení - RD s garáží
03.08.201618.08.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - RD s garáží
03.08.201618.08.2016
VV - zahájení spol.řízení
03.08.201618.08.2016
Zahájení ÚŘ - studna
29.06.201614.07.2016
Rozhodnutí o umístění stavby
28.06.201613.07.2016
Zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
20.06.201605.07.2016
Zahájení spol. řízení - RD
08.06.201623.06.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - RD
02.06.201617.06.2016
Zahájení řízení - přístavba RD (bazén)
02.06.201617.06.2016
VV - rozhodnutí o umístění stavby přístavba RD č. p. 278
09.05.201609.06.2016
VV - zastavení řízení - chodník
09.05.201609.06.2016
VV - rozhodnutí o umístění stavby změna stavby před dokončením RD na poz. 695/275
27.04.201627.05.2016
Výzvy k vyzvednutí zásilek
Pešková Eva
16.12.201631.12.2016
Bubák Tomáš
14.12.201629.12.2016
Peško Martin
12.12.201627.12.2016
Černý David
12.12.201627.12.2016
Hrbková Štěpánka
12.12.201627.12.2016
Müllerová Kateřina
30.11.201615.12.2016
Podhorčíková Klára
30.11.201615.12.2016
Podhorčíková Klára
30.11.201615.12.2016
Bubák Tomáš
28.11.201613.12.2016
Černý David
23.11.201608.12.2016
Famfulík Michal
18.11.201603.12.2016
Peško Martin
18.11.201603.12.2016
Brožová Petra
18.11.201603.12.2016
Bubák Tomáš
14.11.201629.11.2016
Pešková Eva
10.11.201625.11.2016
Peško Martin
02.11.201617.11.2016
Pešková Eva
02.11.201617.11.2016
Famfulík Michal
01.11.201616.11.2016
Šulc Pavel
26.10.201610.11.2016
Vojtek Pavel
14.10.201629.10.2016
Pešková Eva
13.10.201628.10.2016
Peško Martin
13.10.201628.10.2016
Famfulík Michal
13.10.201628.10.2016
Hrbková Štěpánka
30.09.201615.10.2016
Vojtek Pavel
27.09.201612.10.2016
Brožová Petra
27.09.201612.10.2016
Hrbková Štěpánka
21.09.201606.10.2016
Pešková Eva
19.09.201604.10.2016
Hrbková Štěpánka
12.09.201627.09.2016
Seidl Alex
08.09.201623.09.2016
Brožová Petra
06.09.201621.09.2016
Budina Jakub
29.08.201613.09.2016
Pešková Eva
23.08.201607.09.2016
Peško Martin
22.08.201606.09.2016
Seidl Alen
17.08.201601.09.2016
Brožová Petra
08.08.201623.08.2016
Šulc Pavel
08.08.201623.08.2016
Hrbková Štěpánka
08.08.201623.08.2016
Seidl Alan
26.07.201605.08.2016
Vojtek Pavel
18.07.201602.08.2016
Brožová Petra
14.07.201629.07.2016
Šulc Pavel
30.06.201615.07.2016
Müllerová Kateřina
28.06.201613.07.2016
Šulc Pavel
27.06.201612.07.2016
Vojtek Pavel
27.06.201612.07.2016
Černý David
23.06.201608.07.2016
Šulc Pavel
20.06.201605.07.2016
Bubák Tomáš
17.06.201602.07.2016
Šolc Pavel
15.06.201630.06.2016
Famfulík Michal
15.06.201630.06.2016
Kubínová Petra
15.06.201630.06.2016
Peško Martin
10.06.201625.06.2016
Záměry obce
Záměr uzavřít pachtovní smlouvu na vodovod
30.06.201615.07.2016
Záměr změny hranice katastrálního území
30.06.201615.07.2016

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce