Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2021
Úřední deska
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Výsledky voleb do PS za obec Květnice
11.10.202126.10.2021
Vyrozumění člením OVK - povinná účast na školení
13.09.202109.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb
10.08.202109.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
10.08.202109.10.2021
Ostatní
uzavírka Brandýs n. L.-Stará Boleslav
17.08.202122.08.2021
Porovnání položek stočného
21.05.202105.06.2021
Zkoušky ze znalostí hub
19.05.202103.06.2021
Dražební vyhlášky / exekuční příkaz
Dražební vyhláška
23.03.202107.04.2021
Zastupitelstvo
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 10. 11. 2021
16.11.202103.12.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2021
03.11.202118.11.2021
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 1. 9. 2021
09.09.202124.09.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 1. 9. 2021
25.08.202101.09.2021
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 16. 6. 2021
23.06.202112.07.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 16. 6. 2021
09.06.202124.06.2021
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 5. 5. 2021
14.05.202129.05.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 5. 5. 2021
28.04.202113.05.2021
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 24. 2. 2021
03.03.202118.03.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 24. 2. 2021
17.02.202104.03.2021
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 1/2021 - obecní systém odpadového hospodářství
09.09.202124.09.2021
Oznámení o změně nočního klidu z důvodu kulturních akcí
23.06.202125.08.2021
Hospodaření obce
Návrh rozpočtu obce Květnice na rok 2022
25.11.202115.12.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
17.06.202131.12.2021
Rozpočtové patření č. 1/2021
14.05.202115.06.2021
Závěrečný účet obce za rok 2020
06.05.202130.06.2022
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
19.04.202104.05.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
19.04.202104.05.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2020
12.01.202112.02.2021
Rozhodnutí
Rozhodnutí - výjimka z místa konání ohňostroje dle OZV č. 1/2020
08.11.202123.11.2021
Rozhodnutí - rekonstrukce MK
15.09.202130.09.2021
Rozhodnutí
06.09.202106.10.2021
Rozhodnutí o odvolání Mgr. Semeráta - vrtaná studna
25.08.202109.09.2021
Rozhodnutí o dodat. povolení vrtané studny
25.08.202109.09.2021
Oznámení
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení termínu veř. projednání návrhu územního plánu Úvaly
26.11.202111.12.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
05.11.202114.12.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094/10
05.11.202114.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
15.10.202123.11.2021
Oznámení o návrhu územního opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy MKD v Praze
06.10.202104.11.2021
Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly
06.10.202121.10.2021
Aktualizace - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - přeložka 1/12
05.10.202131.12.2021
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - přeložka 1/12
20.09.202102.11.2021
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
13.09.202123.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
08.09.202115.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
08.09.202115.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
08.09.202115.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
08.09.202115.10.2021
veřejná vyhláška - oznámení o veř. projednání návrhu změny č.2 úz. plánu
06.09.202112.10.2021
Novelizace zákona č.338/1992Sb., o dani z nemovitých věcí
25.08.202109.09.2021
Oznámení - Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice
18.01.202102.02.2021
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ termínu druhého veřejného projednání
23.11.202111.01.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
19.11.202106.01.2022
VV - Zastavení řízení - Odstranění bodové závady III/01212
09.11.202124.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 25
05.11.202114.12.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00
05.11.202114.12.2021
veřejná vyhláška - oznámení o veř. projednání návrhu úz. plánu Úvaly
27.10.202111.11.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - Květnice Gardens
12.10.202127.10.2021
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
29.09.202114.10.2021
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15.09.202131.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
24.08.202130.09.2021
Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek - změna dopr. značení
20.08.202120.09.2021
Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z 3432/00
10.08.202123.09.2021
VV - Aktualizace ZÚR Prahy č. 11
09.08.202124.08.2021
VV - zahájení řízení změny ÚP Praha - vlna 26
09.08.202124.08.2021
VV - Zahájení řízení - vlna 29
06.08.202130.09.2021
VV - opakované veřejné projednání Z 3321/19
06.08.202130.09.2021
VV změny územního plánu Praha Z 3107/10
18.07.202124.08.2021
VV oznámení změn U 1365/08 a U 1367/08
18.07.202124.08.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání částí změn vlny 24
18.07.202124.08.2021
VV - stavební uzávěra - dostavba okruhu Pelc - Tyrolka - Balabenka
18.06.202103.07.2021
VV - změna ÚP Praha - vlna 18
18.06.202103.07.2021
LHP pro LHC Újezd nad Lesy - termín pro uplatnění připomínek a poždavků
14.06.202114.07.2021
Opakované veřejné projednání
14.06.202129.06.2021
Návrh OOP- Národní plán povodí Labe
01.06.202116.06.2021
VV- Změna ÚP Z 3813/00
24.05.202108.06.2021
VV- Změna ÚP Z 2883/00
24.05.202108.06.2021
VV- Změna ÚP Z 3344/00
24.05.202108.06.2021
VV - Změna ÚP Z 3126+Z 3139
21.05.202105.06.2021
SP - Odstranění bodové závady
21.05.202105.06.2021
VV - Změna ÚP U 1359/06 a U 1360/06
21.05.202105.06.2021
VV - Změna ÚP Praha - Z3811/2021
10.05.202125.05.2021
Návrh na vydání OOP_2021
10.05.202125.05.2021
Kalkulace ceny vodného
10.05.202125.05.2021
VV - odstranění bodové závady - prodloužení platnosti
26.04.202111.05.2021
VV - vyměření daně z nemovistosti
26.04.202126.05.2021
VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
12.04.202127.04.2021
VV - opakované projednání Změny č. 2 ÚP Květnice
06.04.202121.04.2021
VV - Zahájení řízení bodová závada V Zelených
01.03.202116.03.2021
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
28.02.202112.09.2021
„Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice“ - Společné povolení
15.01.202130.01.2021
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ proti vydanému Územnímu rozhodnutí -
11.01.202126.01.2021
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu
08.01.202123.01.2021
Nařízení / opatření obecné povahy
VV - OOP č. 1/2021 - Vydání Změny č. 2 ÚP Květnice
27.07.202111.08.2021
VV OOP omezení užívání pitné vody
19.07.202115.08.2021
Přístup k informacím
Výroční zpráva - poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
13.01.202128.02.2021
DSO Povýmolí
Závěrečný účet DSO Povýmolí 2020
01.06.202116.06.2021
Stavební řízení
Kolaudační rozhodnutí - VO Květnice II
27.07.202111.08.2021
Záměry obce
Záměr prodeje pozemku 560/137 k. ú. Květnice
11.11.202126.11.2021
Záměr na prodej pozemku 560_137
14.05.202114.06.2021
Záměry na pronájem pozemku u OÚ
25.02.202125.03.2021
Nabídka zaměstnání
Nabídka zaměstnání - zdravotní sestra v domě seniorů v Kouřimi
22.09.202107.10.2021
Covid-19
Přehled aktuálních změn od 24. 5. 2021
24.05.202108.06.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2021 č. 55
25.01.202109.02.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2021 č. 57
25.01.202109.02.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření
08.01.202123.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 16
08.01.202123.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření
04.01.202119.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatřen
04.01.202119.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření
04.01.202119.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření
04.01.202119.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření
04.01.202119.01.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1373
04.01.202119.01.2021
Mimořádné opatření
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky
27.01.202111.02.2021

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce