Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Oznámení - Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice
 2. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK
 3. MŠ Květnice Informace o plánovaném provozu v období vánočních svátků od 23.12.2020 do 1.1.2021
 4. OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K OPAKOVANÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 5. Omezení úředních hodin OÚ Květnice pro veřejnost
 6. Směrnice stanovující výši školného pro školní rok 2020/2021
 7. Zkouškx znalosti hub
 8. Omezení užívání pitné vody
 9. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 10. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 11. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 12. VŘ - technický pracovník obce
 13. Dopravní značení Na Ladech
 14. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 15. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 16. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 17. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 18. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 19. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 20. Záměr pronájmu pozemku
 21. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 22. VHS - Obchodní podmínky
 23. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 24. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 25. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 26. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 27. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 28. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 29. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 30. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 31. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 32. Oznámení o změně ceny vodného
 33. Zahájení ÚŘ - studna
 34. Zahájení společného řízení
 35. Změna ceny
 36. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 37. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 38. VV - zahájení územního řízení
 39. VV - zahájení územního řízení
 40. VV - zahájení společného řízení
 41. VV - zahájení ÚŘ - studna
 42. VV - zahájení společného řízení
 43. VV - zahájení společného řízení
 44. VV - zahájení společného řízení
 45. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 46. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 47. Výzva ÚZSVM
 48. VV - zahájení spol. řízení
 49. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 50. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 51. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 52. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 53. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 54. VV- zahájení řízení - studna
 55. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 56. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 57. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 58. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 59. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 60. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 61. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 62. Záměr prodeje pozemků
 63. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 64. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 65. VV - prodloužení platnosti
 66. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 67. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 68. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 69. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 70. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 71. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 72. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 73. Prodloužení lhůty - chodník
 74. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 75. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 76. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 77. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 78. Záměr KÚ - převod pozemku
 79. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 80. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 81. Záměr pronajmout obecní pozemek
 82. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 83. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 84. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 85. VV - dělení pozemků
 86. Výzva ÚZSVM
 87. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 88. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 89. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 90. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 91. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 92. Oznámení o změně ceny vodného
 93. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 94. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 95. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 96. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 97. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 98. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 99. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 100. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 101. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 102. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 103. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 104. Vyhláška - změna využití území
 105. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 106. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 107. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 108. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 109. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 110. Zadání nového Územního plánu
 111. OOP - Zastavěné území
 112. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 113. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 114. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 115. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 116. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 117. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 118. Oznámení o době a místě konání voleb
 119. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 120. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 121. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 122. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 123. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 124. ÚŘ - Změna využití pozemku
 125. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 126. Návrh změny ÚP Klánovický les
 127. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 128. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 129. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 130. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 131. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 132. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 133. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 134. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 135. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 136. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 137. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 138. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 139. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 140. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 141. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 142. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 143. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 144. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 145. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 146. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 147. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 148. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 149. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 150. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 151. LHP - Lesní plán
 152. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 153. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 154. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 155. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 156. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 157. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět