Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK
 2. MŠ Květnice Informace o plánovaném provozu v období vánočních svátků od 23.12.2020 do 1.1.2021
 3. OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K OPAKOVANÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 4. Omezení úředních hodin OÚ Květnice pro veřejnost
 5. Směrnice stanovující výši školného pro školní rok 2020/2021
 6. Zkouškx znalosti hub
 7. Omezení užívání pitné vody
 8. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 9. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 10. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 11. VŘ - technický pracovník obce
 12. Dopravní značení Na Ladech
 13. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 14. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 15. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 16. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 17. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 18. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 19. Záměr pronájmu pozemku
 20. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 21. VHS - Obchodní podmínky
 22. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 23. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 24. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 25. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 26. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 27. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 28. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 29. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 30. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 31. Oznámení o změně ceny vodného
 32. Zahájení ÚŘ - studna
 33. Zahájení společného řízení
 34. Změna ceny
 35. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 36. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 37. VV - zahájení územního řízení
 38. VV - zahájení územního řízení
 39. VV - zahájení společného řízení
 40. VV - zahájení ÚŘ - studna
 41. VV - zahájení společného řízení
 42. VV - zahájení společného řízení
 43. VV - zahájení společného řízení
 44. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 45. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 46. Výzva ÚZSVM
 47. VV - zahájení spol. řízení
 48. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 49. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 50. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 51. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 52. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 53. VV- zahájení řízení - studna
 54. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 55. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 56. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 57. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 58. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 59. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 60. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 61. Záměr prodeje pozemků
 62. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 63. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 64. VV - prodloužení platnosti
 65. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 66. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 67. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 68. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 69. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 70. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 71. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 72. Prodloužení lhůty - chodník
 73. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 74. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 75. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 76. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 77. Záměr KÚ - převod pozemku
 78. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 79. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 80. Záměr pronajmout obecní pozemek
 81. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 82. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 83. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 84. VV - dělení pozemků
 85. Výzva ÚZSVM
 86. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 87. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 88. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 89. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 90. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 91. Oznámení o změně ceny vodného
 92. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 93. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 94. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 95. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 96. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 97. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 98. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 99. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 100. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 101. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 102. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 103. Vyhláška - změna využití území
 104. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 105. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 106. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 107. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 108. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 109. Zadání nového Územního plánu
 110. OOP - Zastavěné území
 111. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 112. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 113. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 114. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 115. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 116. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 117. Oznámení o době a místě konání voleb
 118. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 119. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 120. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 121. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 122. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 123. ÚŘ - Změna využití pozemku
 124. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 125. Návrh změny ÚP Klánovický les
 126. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 127. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 128. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 129. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 130. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 131. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 132. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 133. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 134. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 135. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 136. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 137. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 138. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 139. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 140. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 141. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 142. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 143. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 144. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 145. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 146. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 147. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 148. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 149. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 150. LHP - Lesní plán
 151. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 152. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 153. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 154. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 155. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 156. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět