Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Oznámení o zahájení řízení o vydání aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
 2. Oznámení o návrhu územního opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy MKD v Praze
 3. Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly
 4. Aktualizace - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - přeložka 1/12
 5. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - přeložka 1/12
 6. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 7. Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
 8. Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
 9. Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
 10. Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
 11. veřejná vyhláška - oznámení o veř. projednání návrhu změny č.2 úz. plánu
 12. Novelizace zákona č.338/1992Sb., o dani z nemovitých věcí
 13. Oznámení - Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice
 14. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK
 15. MŠ Květnice Informace o plánovaném provozu v období vánočních svátků od 23.12.2020 do 1.1.2021
 16. OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K OPAKOVANÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 17. Omezení úředních hodin OÚ Květnice pro veřejnost
 18. Směrnice stanovující výši školného pro školní rok 2020/2021
 19. Zkouškx znalosti hub
 20. Omezení užívání pitné vody
 21. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 22. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 23. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 24. VŘ - technický pracovník obce
 25. Dopravní značení Na Ladech
 26. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 27. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 28. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 29. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 30. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 31. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 32. Záměr pronájmu pozemku
 33. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 34. VHS - Obchodní podmínky
 35. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 36. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 37. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 38. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 39. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 40. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 41. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 42. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 43. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 44. Oznámení o změně ceny vodného
 45. Zahájení ÚŘ - studna
 46. Zahájení společného řízení
 47. Změna ceny
 48. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 49. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 50. VV - zahájení územního řízení
 51. VV - zahájení územního řízení
 52. VV - zahájení společného řízení
 53. VV - zahájení ÚŘ - studna
 54. VV - zahájení společného řízení
 55. VV - zahájení společného řízení
 56. VV - zahájení společného řízení
 57. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 58. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 59. Výzva ÚZSVM
 60. VV - zahájení spol. řízení
 61. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 62. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 63. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 64. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 65. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 66. VV- zahájení řízení - studna
 67. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 68. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 69. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 70. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 71. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 72. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 73. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 74. Záměr prodeje pozemků
 75. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 76. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 77. VV - prodloužení platnosti
 78. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 79. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 80. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 81. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 82. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 83. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 84. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 85. Prodloužení lhůty - chodník
 86. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 87. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 88. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 89. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 90. Záměr KÚ - převod pozemku
 91. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 92. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 93. Záměr pronajmout obecní pozemek
 94. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 95. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 96. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 97. VV - dělení pozemků
 98. Výzva ÚZSVM
 99. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 100. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 101. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 102. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 103. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 104. Oznámení o změně ceny vodného
 105. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 106. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 107. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 108. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 109. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 110. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 111. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 112. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 113. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 114. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 115. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 116. Vyhláška - změna využití území
 117. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 118. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 119. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 120. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 121. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 122. Zadání nového Územního plánu
 123. OOP - Zastavěné území
 124. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 125. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 126. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 127. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 128. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 129. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 130. Oznámení o době a místě konání voleb
 131. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 132. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 133. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 134. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 135. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 136. ÚŘ - Změna využití pozemku
 137. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 138. Návrh změny ÚP Klánovický les
 139. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 140. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 141. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 142. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 143. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 144. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 145. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 146. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 147. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 148. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 149. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 150. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 151. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 152. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 153. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 154. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 155. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 156. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 157. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 158. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 159. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 160. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 161. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 162. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 163. LHP - Lesní plán
 164. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 165. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 166. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 167. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 168. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 169. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět