Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Směrnice stanovující výši školného pro školní rok 2020/2021
 2. Zkouškx znalosti hub
 3. Omezení užívání pitné vody
 4. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 5. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 6. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 7. VŘ - technický pracovník obce
 8. Dopravní značení Na Ladech
 9. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 10. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 11. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 12. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 13. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 14. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 15. Záměr pronájmu pozemku
 16. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 17. VHS - Obchodní podmínky
 18. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 19. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 20. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 21. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 22. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 23. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 24. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 25. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 26. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 27. Oznámení o změně ceny vodného
 28. Zahájení ÚŘ - studna
 29. Zahájení společného řízení
 30. Změna ceny
 31. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 32. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 33. VV - zahájení územního řízení
 34. VV - zahájení územního řízení
 35. VV - zahájení společného řízení
 36. VV - zahájení ÚŘ - studna
 37. VV - zahájení společného řízení
 38. VV - zahájení společného řízení
 39. VV - zahájení společného řízení
 40. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 41. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 42. Výzva ÚZSVM
 43. VV - zahájení spol. řízení
 44. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 45. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 46. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 47. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 48. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 49. VV- zahájení řízení - studna
 50. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 51. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 52. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 53. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 54. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 55. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 56. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 57. Záměr prodeje pozemků
 58. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 59. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 60. VV - prodloužení platnosti
 61. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 62. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 63. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 64. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 65. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 66. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 67. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 68. Prodloužení lhůty - chodník
 69. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 70. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 71. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 72. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 73. Záměr KÚ - převod pozemku
 74. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 75. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 76. Záměr pronajmout obecní pozemek
 77. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 78. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 79. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 80. VV - dělení pozemků
 81. Výzva ÚZSVM
 82. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 83. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 84. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 85. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 86. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 87. Oznámení o změně ceny vodného
 88. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 89. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 90. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 91. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 92. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 93. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 94. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 95. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 96. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 97. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 98. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 99. Vyhláška - změna využití území
 100. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 101. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 102. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 103. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 104. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 105. Zadání nového Územního plánu
 106. OOP - Zastavěné území
 107. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 108. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 109. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 110. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 111. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 112. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 113. Oznámení o době a místě konání voleb
 114. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 115. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 116. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 117. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 118. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 119. ÚŘ - Změna využití pozemku
 120. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 121. Návrh změny ÚP Klánovický les
 122. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 123. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 124. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 125. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 126. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 127. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 128. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 129. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 130. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 131. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 132. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 133. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 134. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 135. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 136. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 137. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 138. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 139. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 140. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 141. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 142. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 143. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 144. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 145. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 146. LHP - Lesní plán
 147. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 148. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 149. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 150. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 151. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 152. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět