Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 2. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 3. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 4. VŘ - technický pracovník obce
 5. Dopravní značení Na Ladech
 6. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 7. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 8. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 9. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 10. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 11. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 12. Záměr pronájmu pozemku
 13. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 14. VHS - Obchodní podmínky
 15. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 16. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 17. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 18. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 19. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 20. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 21. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 22. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 23. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 24. Oznámení o změně ceny vodného
 25. Zahájení ÚŘ - studna
 26. Zahájení společného řízení
 27. Změna ceny
 28. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 29. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 30. VV - zahájení územního řízení
 31. VV - zahájení územního řízení
 32. VV - zahájení společného řízení
 33. VV - zahájení ÚŘ - studna
 34. VV - zahájení společného řízení
 35. VV - zahájení společného řízení
 36. VV - zahájení společného řízení
 37. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 38. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 39. Výzva ÚZSVM
 40. VV - zahájení spol. řízení
 41. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 42. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 43. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 44. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 45. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 46. VV- zahájení řízení - studna
 47. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 48. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 49. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 50. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 51. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 52. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 53. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 54. Záměr prodeje pozemků
 55. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 56. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 57. VV - prodloužení platnosti
 58. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 59. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 60. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 61. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 62. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 63. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 64. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 65. Prodloužení lhůty - chodník
 66. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 67. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 68. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 69. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 70. Záměr KÚ - převod pozemku
 71. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 72. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 73. Záměr pronajmout obecní pozemek
 74. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 75. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 76. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 77. VV - dělení pozemků
 78. Výzva ÚZSVM
 79. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 80. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 81. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 82. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 83. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 84. Oznámení o změně ceny vodného
 85. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 86. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 87. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 88. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 89. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 90. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 91. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 92. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 93. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 94. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 95. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 96. Vyhláška - změna využití území
 97. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 98. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 99. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 100. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 101. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 102. Zadání nového Územního plánu
 103. OOP - Zastavěné území
 104. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 105. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 106. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 107. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 108. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 109. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 110. Oznámení o době a místě konání voleb
 111. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 112. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 113. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 114. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 115. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 116. ÚŘ - Změna využití pozemku
 117. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 118. Návrh změny ÚP Klánovický les
 119. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 120. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 121. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 122. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 123. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 124. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 125. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 126. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 127. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 128. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 129. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 130. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 131. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 132. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 133. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 134. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 135. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 136. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 137. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 138. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 139. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 140. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 141. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 142. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 143. LHP - Lesní plán
 144. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 145. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 146. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 147. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 148. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 149. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět