Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Zkouškx znalosti hub
 2. Omezení užívání pitné vody
 3. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 4. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 5. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 6. VŘ - technický pracovník obce
 7. Dopravní značení Na Ladech
 8. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 9. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 10. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 11. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 12. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 13. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 14. Záměr pronájmu pozemku
 15. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 16. VHS - Obchodní podmínky
 17. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 18. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 19. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 20. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 21. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 22. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 23. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 24. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 25. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 26. Oznámení o změně ceny vodného
 27. Zahájení ÚŘ - studna
 28. Zahájení společného řízení
 29. Změna ceny
 30. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 31. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 32. VV - zahájení územního řízení
 33. VV - zahájení územního řízení
 34. VV - zahájení společného řízení
 35. VV - zahájení ÚŘ - studna
 36. VV - zahájení společného řízení
 37. VV - zahájení společného řízení
 38. VV - zahájení společného řízení
 39. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 40. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 41. Výzva ÚZSVM
 42. VV - zahájení spol. řízení
 43. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 44. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 45. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 46. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 47. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 48. VV- zahájení řízení - studna
 49. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 50. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 51. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 52. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 53. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 54. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 55. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 56. Záměr prodeje pozemků
 57. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 58. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 59. VV - prodloužení platnosti
 60. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 61. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 62. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 63. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 64. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 65. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 66. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 67. Prodloužení lhůty - chodník
 68. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 69. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 70. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 71. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 72. Záměr KÚ - převod pozemku
 73. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 74. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 75. Záměr pronajmout obecní pozemek
 76. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 77. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 78. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 79. VV - dělení pozemků
 80. Výzva ÚZSVM
 81. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 82. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 83. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 84. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 85. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 86. Oznámení o změně ceny vodného
 87. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 88. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 89. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 90. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 91. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 92. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 93. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 94. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 95. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 96. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 97. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 98. Vyhláška - změna využití území
 99. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 100. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 101. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 102. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 103. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 104. Zadání nového Územního plánu
 105. OOP - Zastavěné území
 106. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 107. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 108. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 109. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 110. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 111. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 112. Oznámení o době a místě konání voleb
 113. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 114. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 115. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 116. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 117. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 118. ÚŘ - Změna využití pozemku
 119. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 120. Návrh změny ÚP Klánovický les
 121. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 122. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 123. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 124. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 125. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 126. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 127. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 128. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 129. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 130. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 131. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 132. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 133. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 134. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 135. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 136. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 137. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 138. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 139. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 140. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 141. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 142. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 143. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 144. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 145. LHP - Lesní plán
 146. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 147. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 148. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 149. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 150. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 151. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět