Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Omezení užívání pitné vody
 2. ÚZSVM - nabídka pozemků k pronájmu
 3. ČEZ - ořez stromů v blízkosti vedení
 4. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
 5. VŘ - technický pracovník obce
 6. Dopravní značení Na Ladech
 7. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 8. Změna Z-1620/07 ÚP Praha
 9. VV - zahájení společného řízení RD na poz. 695/320
 10. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 695/275
 11. VV - zahájení společného řízení přístavba na poz. 582/2, 592/9, 681/33
 12. VV - zahájení ÚŘ studna na pozemku 695/320
 13. Záměr pronájmu pozemku
 14. Záměr bezúplatného nabytí pozemku
 15. VHS - Obchodní podmínky
 16. Zahájení obnovy katastrálního operátu
 17. Zadání změny ÚP Prahy Z - 3016/00
 18. VV - Změny ÚP Hl. m. Prahy
 19. Oznámení o obnově katastrálního operátu nový mapováním
 20. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2748/2016
 21. VV - Oznámení o vydání OPP Národní plán povodí labe
 22. VV Zahájení ÚŘ změna regulativů na pozemku 695/255
 23. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/64
 24. VV - zahájení ÚŘ - studna na pozemku 560/57
 25. Oznámení o změně ceny vodného
 26. Zahájení ÚŘ - studna
 27. Zahájení společného řízení
 28. Změna ceny
 29. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 30. Záměr obce na prodej části pozemku 570/1
 31. VV - zahájení územního řízení
 32. VV - zahájení územního řízení
 33. VV - zahájení společného řízení
 34. VV - zahájení ÚŘ - studna
 35. VV - zahájení společného řízení
 36. VV - zahájení společného řízení
 37. VV - zahájení společného řízení
 38. Záměr obce Květnice uzavřít pachtovní smlouvu
 39. VV - zahájení SŘ - změna stavby před dokončením
 40. Výzva ÚZSVM
 41. VV - zahájení spol. řízení
 42. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, přístřešek
 43. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek
 44. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, sklad
 45. VV - zahájení ÚŘ - zahradní domek, rodinný dům
 46. VV - zahájení ÚŘ - pergola, sklípek stání, zahradní domek
 47. VV- zahájení řízení - studna
 48. VV - zahájení řízení - domácí ČOV
 49. VV - Zahájení řízení - domácí ČOV
 50. VV - oznámení zahájení řízení - studna
 51. VV - Změna ÚP Prahy č. Z - 2832/00
 52. Oznámení o změně okruhu účastníků řízení
 53. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 54. VV - zahájení ÚŘ - oplocení pozemků
 55. Záměr prodeje pozemků
 56. Zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 57. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-2832_00
 58. VV - prodloužení platnosti
 59. Záměr obce prodat vozidlo Multicar
 60. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z_1563_07
 61. VV - zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému jednání
 62. VV- změna ÚP Prahy - změny Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07
 63. Zadání celoměstsky významné změny č. V ÚP Praha
 64. Oznámení záměru - zřízení věcného břemene pro uložení potrubí pro odběr vody v Mlýnského rybníka
 65. VV - Změna ÚP hl. m. Prahy č. Z-1424/07
 66. Prodloužení lhůty - chodník
 67. Záměr obce odkoupit pozemek 695/1
 68. Záměr obce na převod části pozemku 634/1 a 655/1
 69. Záměr obce na odkoupení části pozemku 655/1
 70. Oznámení o zahájení ÚŘ - studna
 71. Záměr KÚ - převod pozemku
 72. Oznámení o změně termínu ústního jednání
 73. Vyhláška - změna termínu ústního jednání
 74. Záměr pronajmout obecní pozemek
 75. Záměr obce Květnice - odprodej pozemků pod trafostanicemi
 76. VHS Kutná Hora - vyúčtování ceny vodného za rok 2013
 77. VV - celoměstsky významné změny ÚP Z1563/07 a Z 2265/00
 78. VV - dělení pozemků
 79. Výzva ÚZSVM
 80. ÚP Praha - oznámení o zahájení řízení vlna změn 07
 81. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - cyklostezka
 82. VV - celoměstsky významná změna ÚP Z 2838/00
 83. Oznámení o ustanovení opatrovníka
 84. VV - Oznámení o vydání celoměstsky významné změny
 85. Oznámení o změně ceny vodného
 86. Zahájení územního řízení - cyklostezka
 87. Informace pro podnikatele o prodeji lihu
 88. VV - Zahájení řízení - stavební povolení 543/31
 89. VV -Zahájení řízení - Aktualizace Zásad ÚR Prahy
 90. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - domácí ČOV
 91. VV - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání
 92. Změny ÚP Hlavního města Prahy
 93. Veřejné vyhlášky - Oznámení o změnách ÚP Hl. m. Prahy
 94. Oznámení o spojení řízení - RD a garáž
 95. Oznámení o kácení stromů v Proutnici
 96. Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání
 97. Vyhláška - změna využití území
 98. Záměr Krajského úřadu prodat pozemek 753/5 v Květnici
 99. Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2012 - VHS Vrchlice - Maleč
 100. Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu aktualizace ÚP Hl. m. Prahy
 101. VO - chodník K Sibřině - zahájení řízení
 102. Veřejná výhláška - Oznámení o projednání zadání Metropolitního plánu
 103. Zadání nového Územního plánu
 104. OOP - Zastavěné území
 105. Výzva - podněty k pořízení nového Územního plánu
 106. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
 107. Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
 108. Stanovisko k návrhu významné změny Z 2724 MHMP
 109. Žádost o udělení výjimky z ochr. podm. OŽP SČ Kraje
 110. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP vymezení zastavěného území
 111. Oznámení o době a místě konání voleb
 112. Veřejná vyhláška - Změna UP hl. m. Prahy
 113. Veřejná vyhláška - celoměstsky významná změna ÚP Praha
 114. Komplexní pozmeková úprava Sibřina a Stupice
 115. Vyúčtování ceny vodného za rok 2011
 116. MHP - Návrh aktualizace zásad č. 1 územního rozvoje
 117. ÚŘ - Změna využití pozemku
 118. Vyhláška - Novostavba RD - Mrázková
 119. Návrh změny ÚP Klánovický les
 120. Výzva SČ Kraje k aktualizaci údajů sdružení
 121. Převod poz. 743/2,3 od ÚZSVM obci Květnice
 122. Vyhláška - zahájení ÚR 2 RD - Nosek, Odstrčil
 123. Vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 124. Vyhláška - studna vrtaná - Ing. Bouchalová
 125. Vyhláška - vydání změn ÚP hl. města Prahy
 126. Vyhláška - zahájení územ. řízení - Kafkovi
 127. Výzva ČEZ vlastníkům pozemků k odstranění stromoví
 128. Informace pro občany ohledně novely zákona - OP a pasy
 129. Oznámení - zahájení územ. řízení - Zapletal
 130. Pozemkové úpravy Květnice - záznam z jednání
 131. Magistrát hl. města Prahy - Oznámení o změně územního plánu
 132. Žádost SČ Kraje o spis Zahrady Květnice k přezkoumání
 133. Výzva ke kontr. prohlídce ČEZ vedení 22 kV na 22.9.11
 134. Kolaudace RD HLC parc. 655/99
 135. Oznámení KÚ SČ Kraje o zahájení řízení k provozování vodovodu a kanalizace v Květnici Za Mlýnem
 136. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Kaločay
 137. Vyhláška - spojení územ. a staveb. řízení - Materna
 138. Celkové vyúčtování ceny stočného 2010.
 139. Veřejná vyhláška - projednání ÚP hl. města Prahy
 140. Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010
 141. Oznámení vystavení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 142. Přeložka komunikace I. třídy č. 12 v úseku R1 - Úvaly - Přerušení řízení
 143. Převod pozemků v k.ú. Dobročovice
 144. LHP - Lesní plán
 145. Vyhláška - projednání zadání změny Praha Trója
 146. Příprava obecně závazné vyhlášky na noční klid a hluk - anketa
 147. Krajský úřad k 6. zm. ÚP
 148. Vyhláška - značky obytná zóna v lokalitě Květnice II
 149. Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Květnice
 150. Odlehčovací komora pro kanalizaci - ústní jednáníZpět