Aktuality


Zveřejněno 2. 11. 2023 shlédnutí 15

Nový jednací řád a Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Proč bylo na ustanovujícím zasedání hned schvalován nový jednací řád a nová směrnice o veřejných zakázkách?

K jakým změnám došlo?

Plné znění schválených dokumentů 

 •  Jednací řád

Změna jednacího řádu byla nutná z důvodu neaktuálnosti a zjevných chyb. Například úprava definice poradních orgánů zastupitelstva obce (výborů), konkrétně zrušení povinnosti jejich zřízení, ale zachování takové možnosti. Dále pak zrušení povinnosti, že zápis ze ZOK musí pořizovat zaměstnanec úřadu a zrušení povinnosti kontrolního výboru předkládat písemnou zprávu o své činnosti po každém svém zasedání, nikoliv na každém veřejném zasedání zastupitelstva. Vloženo bylo ustanovení o on-line přenosu zasedání zastupitelstva a byly opraveny některé formální nepřesnosti. Nový jednací řád ke stažení zde. Jednací řád formou revizí textu zde. [DOCX 395.27 kB].

 • Proč (opět) nová směrnice o veřejných zakázkách?

Protože narychlo a bez řádného projednání a připomínkování schválená směrnice není správná a velmi komplikuje realizaci jakéhokoliv záměru. To ostatně zjistilo i samo předchozí vedení, a proto si přijali usnesení, kterým po dobu svého vedení zrušilo platnost této směrnice. Naše volební období je o rok kratší, není tedy efektivní, aby o všem opakovaně rozhodovalo zastupitelstvo na veřejných zasedáních. Transparentnost se dá zajistit i jinak. Vracíme se proto k našemu původnímu předloženému návrhu z února tohoto roku. Jasně definuje pravomoci, povinnosti a podmínky, za kterých budou jednotlivé veřejné zakázky zadávány a jak o nich bude informována veřejnost.

 • Co se konkrétně mění?
  • Úprava finančních limitů jednotlivých kategorií zakázek dle vzoru Ministerstva vnitra ČR.
  • Odstranění povinnosti schválení zakázky starostou v případech, kdy je jako zadavatel oprávněn zakázku sám zadat (duplicita úkonu).
  • Stanovení kategorií, pro které je nutné schválení smlouvy zastupitelstvem per rollam, resp. schválení záměru vyhlášení zakázky usnesením zastupitelstva obce.
  • Stanovení minimálního počtu oslovených dodavatelů a minimálních lhůt pro podání nabídek.
  • Stanovení povinnosti uveřejnění smluv.
  • Oprava zákonné lhůty (novela zákona) na uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele – nově 30 dnů.
  • Další formulační a procesní zpřesnění procesů zadávání zakázek s cílem jasně definovat povinnosti a postupy zadavatele.  

Směrnice ke stažení zde [PDF 175.61 kB].

Jak tedy vidíte, nejedná se o žádné převratné změny a úpravy, jen uvedení do rozumného znění a nahrazení problematických, neefektivní a omezujících podmínek podmínkami novými, transparentními a efektivními, které nám umožní realizovat jednotlivé záměry a Vám, občanům, poskytnou dostatek nástrojů k veřejné kontrole naší činnosti. 

ZPĚT NA AKTUALITY