Aktuality


Zveřejněno 16. 1. 2024

Doprava a parkování

Místní šetření k dopravní situaci v obci. 

Zdravíme Květnici! 

Včera proběhlo v obci místní šetření za účasti zástupkyně dopravního inspektorátu PČR a projektanta. Na základě tohoto jednání budou projektantem zpracovány a předloženy návrhy na řešení následujících problémů: 

- Úprava nesprávně umístěného dopravního značení na páteřních komunikacích (ulice Na Ladech, K Dobročovicům, K Sibřině a V Zelených). 
Jedná se primárně o uvedení dopravního značení do souladu s platnou legislativou a normami, doplnění chybějícího značení a odstranění nadbytečného značení. 

- Návrh na úpravu provozu na místních komunikacích v lokalitě Růže a Za Mlýnem: 

Odstranění nadbytečného dopravního značení v obytné zóně. 

Označení stávajících návštěvnických parkovacích míst a vytipování nových.

 Úpravy provozu za účelem vyšší bezpečnosti a průjezdnosti lokalitou. 

- Návrh na doplnění vodorovného dopravního značení v lokalitě V Zelených. 

- Návrh na zklidnění dopravy v ul. Devětsilová včetně plánu nových návštěvnických míst. 

Zpracované podklady musí být následně projednány s dotčenými orgány a povoleny odborem dopravy Městského úřadu v Brandýse. Jednotlivé kroky budou zpracovány a projednávány samostatně, aby byla možná jejich co nejrychlejší realizace. 

Věříme, že tato forma spolupráce přispěje k vyšší bezpečnosti v obci a zároveň předejde zbytečným nedorozuměním. 

Vaše obec Květnice.

ZPĚT NA AKTUALITY