Aktuality


Zveřejněno 18. 1. 2018

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti

Daňová přiznání k dani z nemovistosti do 31. 1. 2018

Vzhledem k realizované obnově digitálního operátu jsou všichni, u kterých došlo ke změně v charakteru pozemku nebo jeho výměře, povinni podat nové daňové přiznání.

Případů, kdy došlo v rámci digitalizace (obnova operátu) pouze ke změně v druhu pozemku z „orná“ na „zahrada“ a nedošlo v souvislosti s tím i ke změně výměry pozemku  (zmenšení nebo zvětšení výměry pozemku, byť o 1 m2), se shora uvedené netýká

Více informací zde.

ZPĚT NA AKTUALITY