Aktuality

20. března 2019

Zápisy do 1. tříd

informace pro rodiče

I letos jsme zmapovali situaci ohledně zápisů do 1. tříd na školách v blízkém i vzdálenějším okolí.

Přehled jednotlivýchh škol, počty otevíraných tříd i informace o možnosti přijetí naleznete zde..

Prosíme rodiče dětí, které budou přijaty do více škol, aby co nejdříve informovali školy, kam nenastoupí a uvolnili tak místo pro ty méně šťastné. Děkujeme.

Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se dostali do té nejlepší školy a měli moc hodné vyučující a kamarády. V příapdě, že budete potřebovat pomoci, prosím kontaktujte nás.