Aktuality


Zveřejněno 29. 7. 2022

Obdržený návrh regulačního plánu

Regulačního plánu na projekt v centru obce

Obec na základě včerejší diskuse na facebookové sousedské skupině a tam zveřejněném stanovisku úseku památkové péče MěÚ Brandýs n. Labem neprodleně kontaktovala developera s výzvou k objasnění situace.

Developer stav, že s dotčenými orgány projednává pracovní verze návrhu RP nijak nepopřel, přesto, že o tomto svém kroku obec neinformoval a na jednání tvrdil opak. Své počínání zdůvodnil tím, že stejně jako zjišťuje požadavky obce, prověřují si současně také požadavky dotčených orgánů, aby je do finální podoby návrhu mohli zpracovat. V lednu rozeslaný návrh je již několikrát překonán a bude nezbytné žádat o stanoviska nová, k aktuální verzi RP.

Na základě včerejšího večerního telefonického jednání byl obci dnes doručen aktuální návrh regulačního plánu, ve kterém je zapracováno zachování vily. Už na první pohled je zřejmé, že RP podle našeho názoru není v souladu s územním plánem a obsahuje i další nedostatky. Po řádném nastudování předloženého návrhu obec vypracuje své stanovisko, které bude neprodleně zveřejněno.  

Podotýkáme, že se stále jedná jen o formu připomínek obce a řízení o pořízení RP nebylo oficiálně zahájeno. Prostoru pro další námitky a připomínky bude tedy ještě dost v rámci dalších fází řízení o pořízení RP včetně veřejného projednání.

ZPĚT NA AKTUALITY