Aktuality


 • Zveřejněno 9. 9. 2022

  Účast autora Generelu veřejných prostranství na veřejném zasedání ZOK

  Autor Generelu veřejných prostranství Ing. Havelka se zúčastní veřejného zasedání zastupitelstva obce Květnice ve středu 14. 9. 2022 od 18.30 hodin. Představí Vám koncepci generelu a zodpoví všechy Vaš dotazy.

 • Zveřejněno 7. 9. 2022

  Vyjádření obce Květnice

  k obdrženému návrhu regulačního plánu spol. Alcala Partners

 • Zveřejněno 6. 9. 2022

  Vysvětlení odpovědí ANO-NE na otázky místního referenda

  V rubrice REFERENDUM byl přidán slíbený dokument vysvětující, co nastane při volbě ANO/NE na jednotlivé otázky.

 • Zveřejněno 5. 9. 2022

  Porucha vodovodu

  Z důvodu neočekávané poruchy na vodovodu byly v části obce přerušeny dodávky pitné vody. Na cestě je již technika nezbytná pro provedení opravy. O odhadované době opravy Vás budeme obratem informovat.
  Děkujeme za pochopení.
 • Zveřejněno 5. 9. 2022

  Zásady pro spolupráci s investory

  Zveřejnili jsme koncept zpracovaných zásad, jejichž cílem je navázat spolupráci mezi obcí a jednotlivými investory a poskytnout základní rámec pro jednání o umístění investičních záměrů na území Obce za transparentních a nediskriminačních podmínek. 

 • Zveřejněno 2. 9. 2022

  Generel veřejných prostranství obce Květnice

  Zveřejňujeme zpracovaný generel, který obsahuje vizi budoucího řešení veřejných prostranství a cest uvnitř a vně obce. 

 • Zveřejněno 2. 9. 2022

  Výpadek elektřiny 2.9.2022

  Výpadek je v celé obci, jedná se o poruchu na vysokém napětí. 
 • Zveřejněno 31. 8. 2022

  Oznámení - uzavírka v ulici Lékořicová

  Proběhne: 07. 09. 2022 12:00 – 09. 09. 2022 12:00

 • Zveřejněno 29. 8. 2022

  Volby do Zastupitelstva obce Květnice

  Přehled kandidujících

 • Zveřejněno 28. 8. 2022

  Dotace e SFDI - Chodník podél Mlýnského rybníka

  Rozhodnutí výboru