Externí projekty


Rekonstrukce ulice V Zelených

10.2.2024

 • Máme radost, že můžeme přinést informaci, že realizace této stavby je plánováno již v letošním roce
 • Bude se stavět současné s křižovatkou s ulicí K Dobročovicům.
 • Krajská správa již připravuje podklady pro zadávací řízení.
 • My připravujeme podklady pro dotaci, jejíž spuštění se předpokládá v polovině roku s možným zpětným financováním k březnu 2024.
 • Chodník s veřejným osvětlením je pro nás důležitý a budeme ho stavět v každém případě.

9.1.2023

 • Na základě dotazu jsme dnes obdrželi informaci, že "zahájení realizace v tomto roce není pravděpodobné. Projekty budou podléhat posouzení prioritizace a nejspíše budou zařazeny do Národních zdrojů 2024". 
 • Přesto budeme nadále monitorovat dotační příležitosti a v případě možnosti požádáme o dotaci pouze na stavební objekty obce, tedy na chodníky a veřejné osvětlení. 

9.11.2022


Září 2022

Vzhledem k problémům s projednáním, kdy se PD dostala až na Krajský úřad, který ji vrátil speciálnímu stavebnímu úřadu k novému projednání, jsme po domluvě žádost o vydání SP stáhli.

V tuto chvíli se projekt rozdělil na dvě části: „Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice“ a „Květnice, ulice V Zelených“.

Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice

 

Květnice, ulice V Zelených
 • PD „Květnice, ulice V Zelených“ - jedná se o pozměnění dříve zpracované projektové dokumentace „Odstranění bodové závady …“, spočívající v minimalizaci zásahu do soukromých pozemků a stávajících oplocení a doplnění autobusových zastávek dle požadavku ROPID, pro vydání společného povolení stavby.
 • Paní kap. Hanousková (Policie ČR) ve směrovém oblouku stále požaduje rozšíření vozovky, ale pokud by se nevešel chodník, již s tím problém nemá. Na základě této skutečnosti, tedy přibližujeme vozovku ke stávající zástavbě a chodník je zde tedy lokálně zúžen na 1,25m. Objednatelem této dokumentace je obec a v tuto chvíli je projednávána.
 • Vzhledem k personálním změnám a zástupům na dovolených na SÚ zatím ještě nemáme rozhodnutí.
 • Po vydání SP, včetně nabytí PM dojde ke zpracování PDPS pro obec. 

Duben 2022

 • V předcházejících letech jsme vyvolali jednání s Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), která je správcem komunikací III. třídy v našem katastru.
 • Do plánu investic KSÚS byly na základě těchto jednání zařazeny dvě stavby, a to konkrétně oprava komunikace V Zelených a oprava křižovatky u křížku.
 • Rekonstrukce ulice V Zelených má za cíl především rozšíření průjezdního profilu zatáčky, která neumožňuje bezpečný provoz autobusů hromadné dopravy. Součástí připravované stavby je také projekt chodníků a veřejného osvětlení, avšak to už na náklady obce. Celý projekt v tuto chvíli stojí na výkupu pozemků, neboť jejich majitelé podmiňují prodej umožněním výstavby na svých dalších přilehlých pozemcích. Rozšiřování zastavěné plochy v obci ale není v souladu s většinovým vyjádřením občanů dle ankety ke strategickému plánu, a tak to nemůžeme akceptovat.
 • Rekonstrukce křižovatky u křížku (ulice K Dobročovicům, K Sibřině, V Zelených a Na Ladech) je poměrně nepřehledný dopravní uzel, kde se dá navíc očekávat zvýšení intenzit dopravy po dokončení přeložky silnice I/12.
 • Aktuálně je podána žádost o stavební povolení.
 • Tato stavba je sice v přípravě kratší dobu, ale protože není nutné vykupovat pozemky, očekáváme zahájení stavby možná již v roce 2023. Navíc jsme na jednání s KSÚS zajistili, že chodníky a veřejné osvětlení budou tzv. vyvolanými investicemi (na rozdíl od opravy komunikace V Zelených), a tedy nebudou zátěží pro obecní rozpočet.
 • Věříme, že se vše podaří brzy procesně dokončit a bude kousek Květnice zase o trochu lepší a bezpečnější.
 • Vyvolali jsme také jednání o opravě mostu pod tvrzí, na kterém je omezená šířka průjezdního profilu. KSÚS již připravuje podklady k projektové dokumentaci a pokud vše půjde dobře a získáme příslušná povolení, bude „náš“ most následně zařazen do plánu oprav.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.