Finanční výbor


Úkolem finančního výboru je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.


 

Zápis z jednání finančního výboru 10. 6. 2024

Hlavními body jednání bylo:

  • Účetní závěrka MŠ Květnice - bez objasnění nejasností výbor nedoporučuje závěrku v předloženém znění schválit.
  • Závěrečný účet obce Květnice za rok 2023 -  FV nemá námitek a doporučuje jej schválit.


Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona Zápis z jednání FV [PDF 149.4 kB]
Příloha: ikona Příloha k zápisu FV [PDF 211 kB]