Květnický Ušák

 Děkujemevšem dětem i rodičům za účast na 10. ročníku Květnického Ušáka.

Fotogalerie naleznete zde: https://www.facebook.com/kvetnickyusak/photos

Těšíme se  na setkání s Vámi na 11. ročníku, který se bude konat v soboru 8.9.2018.

Spolek Květnický Ušák

pořádá každou první sobotu po zahájení školního roku den plný soutěží a her pro děti a jejich rodiče. Připraveny jsou různé soutěže, hry a pestrý doprovodný program. V minulých letech to byly ukázky činnosti kynologů, přednáška lesníků, zásah dobrovolných hasičů, skákací hrad, "koupání" v pěně nebo jízda zručnosti na kole. Navštívili nás i zdravotníci, Policie ČR, a BESIP, zásahová jednotka, ale i klaun a balónková show. Velmi zajímavá a dětmi vítaná byla ukázka canisterapie, lodní bitva nebo vystoupení šermířů. Součástí akce je i tradiční pasování prvňáčků, kterým šťastné vykročení do školních let popřál např. vícenásobný mistr světa Pavel Maslák, mistr Evropy Jiří Mužík, Michal David nebo pan režisér Jiří Menzel.
Historie Květnického ušáka začíná rokem 2008, kdy se zúčastnilo cca 100 dětí, a tento počet každý rok rostl. V loňském roce jsme přivítali více než 450 soutěžících dětí.

Bližší informace a fotogalerie z minulých let naleznete na: www.facebook.com/kvetnickyusak.

e-mail: kvetnicky.usak@seznam.cz