Projekty obce


FVE na objektech v majetku obce

7.2.2024

  • Objednali jsme zpracování projektové dokumentace.

14.1.2024

  • Pokračujeme v přípravě FVE pro žádost o dotaci s podáním v termínu od 1.3.2024. 
  • FVE projektujeme na střechu mateřské školy a čistírny odpadních vod.

29.11.2022

Zahájili jsme činnosti směřující k zjištění možností realizace fotovoltaických elektráren na objektech a pozemcích v majetku obce Květnice
Zpracovaná studie proveditelnosti: ikona 2022-11-22 Studie proveditelnosti FVE Květnice [PDF 5.65 MB]

Navržené možnosti projedná stavební výbor a následně bude zvolena nejvhodnější varianta.
 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?