Projekty obce


Obslužné molo kolem rybníka

26.1.2023

 • Projednali jsme možnost umístění lávky po hladině s poskytovatelem dotace na revitalizaci rybníku.
 • Z jejich vyjádření vyplývá, že je potřeba zvážit řadu faktorů.
 • Na revitalizaci rybníku plánujeme využít dotaci z MŽP, které chrání přírodu. K tomu je rybník umístěn v biocentru. To s sebou nese řadu omezení. Lávka by dle poskytovatele dotace mohla být využita rybáři pro sezení a možnost hrozby odpadků házených do rybníku.
 • Další věcí je otázka, jak by se k tomu postavil stavební úřad, jestli by nechtěl více bezpečnostních prvků (zábradlí atd.). To pak lávka nabere mnohem mohutnější směr. Statika, betonové pilíře atd. atd.
 • V neposlední řadě by tento prvek mohl mít negativní dopad na hodnocení celého projektu a případné přidělení dotace poskytovatelem dotace.
 • Směr MŽP jsou hlavně tůně, mokřady a revitalizace toků. Rybníky jsou okrajová záležitost a když už, tak hlavně přírodě blízkého charakteru bez betonových prvků… Tím, že na rybníku je kašna pro převedení průtoků (jinak to udělat nešlo), jsme už na hraně přijatelnosti.
 • Projekt hodnotí řada lidí z MŽP. Proto nám bylo doporučeno jít na jistotu a prozatím bez lávky s tím, že by se po pár letech zkusilo požádat o změnu projektu v době udržitelnosti (ta je 10 let).
 • V tuto chvíli tedy dočasně projekt lávky bohužel opouštíme, protože zajištění bezpečnosti rybníku je pro obec důležitější.
 • Zajištění obchozí cesty kolem rybníka však i nadále považujeme na velmi důležité a přínosné, a tak budeme hledat další cesty, jak toho dosáhnout.

Aktualizace duben 2022

 • Bohužel jsme zatím nebyli úspěšní ve snaze o zajištění legalizace této stavby. Zejména Povodí Labe klade požadavky, které jsou v přímém rozporu se záměrem jako takovým. 
 • V tuto chvíli se zdá, že projekt bude muset počkat na příhodnější dobu, konkrétně na souběh s realizací odbahnění rybníka. 

 • Zmínil jsem to jako vizi už v informaci výboru pro výstavbu, která byla přílohou zápisu z jednání zastupitelstva v květnu 2021.
 • Dnes už můžu říct, že jsme o kousek dál, když aktuálně probíhají práce na studii proveditelnosti.
 • Naším záměrem je umožnit pěší překonání Mlýnského rybníka po jeho východním okraji, tedy tak, aby bylo možné rybník obejít.
 • To dnes bohužel po břehu není možné, protože příslušné pozemky bohužel nepatří obci.
 • Zkoušíme tedy různé možnosti. Mezi těmi, na které sázíme v tuto chvíli nejvíc je dřevěná lávka po hladině. Inspirovali jsme se ve Vestci, viz ilustrační fotka.
 • Aktuálně řešíme možnosti s Povodím Labe a dalšími dotčenými orgány a hledáme cestu, která bude pro všechny přijatelným kompromisem. 

 

Matěj Král
předseda výboru pro výstavbu a ÚP

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?