Projekty obce


Oprava Návesního rybníka

 

4.9.2022


11.8.2022


30.7.2022

  • Návesní rybník není v dobrém stavu a také je třeba jej odbahnit. 
  • To souvisí také s připravovanou rekonstrukcí návsi. 
  • Za účelem opravy rybníka již připravujeme projektovou dokumentaci a realizaci tohoto projektu předpokládáme z dotačního titulu ministerstva zemědělství.
  • Předpokládané stavební náklady činí 10 mil. Kč, maximální výši dotace předpokládáme 8 mil. Kč.

 

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?