Projekty obce


Opravy místních komunikací


 16.11.2023 - informace o projektech dočasného zastupitelstva

OPRAVA ULICE OHNICOVÁ

 • Cena díla: 2 913 986 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 12.9.2023
 • Následně byl dne 19. 10. 2023 uzavřen dodatek zahrnující západní část ulice Ohnicová od Devětsilové (pravděpodobně - neexistuje totiž dokumentace ani zadání, dovozujeme pouze podle výměr). 
 • Jedná se o 1582 m2 finálního asfaltového povrchu včetně souvisejících prací. 
 • Cena dodatku: 1 950 953 Kč
 • Tedy navýšení o dvě třetiny původní hodnoty smlouvy.
 • Dodatek nebyl zákonným způsobem zveřejněn.
 • Našli jsme také předávací protokol stavby podepsaný panem Plockem dne 31.10.2023, tedy pět dnů od ustavení nového vedení obce.

 

OPRAVA ULICE KONTRYHELOVÁ

 • Cena díla: 1 636 050 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 7.7.2023
 • Následně byl dne 9. 8. 2023 uzavřen dodatek („za skutečně provedené práce dle zaměření geodetem nad rámec SOD“). 
 • Stavební deník nenalezen, geodetické zaměření rovněž nenalezeno. 
 • Vícepráce tak zatím nelze ověřit. 
 • Cena dodatku: 784 357 Kč
 • Tedy navýšení o polovinu původní hodnoty smlouvy.
 • Dodatek nebyl zákonným způsobem zveřejněn.

 

OPRAVA ULICE ŠŤOVÍKOVÁ

 • Cena díla: 1 584 511 Kč
 • Smlouva uzavřena dne 8. 6. 2023 
 • Na úřadu uloženy dvě stejné smlouvy s různými daty – pravděpodobně za účelem včasného zveřejnění po našem upozornění.

 

 


 • Každoročně na jaře vyzýváme správce komunikací III. třídy (KSÚS), aby opravil nová poškození po zimě na jím spravovaných komunikacích v katastru obce Květnice. 
 • Současně každé jaro opravujeme lokální poruchy povrchů místních komunikací tryskovou metodou. 
 • Jsme si vědomi, že mnoho komunikací potřebuje spíše generální opravu, a i na tom pracujeme. Rozpočet bohužel není nafukovací a v předchozích letech byla nákladnou prioritou školka a čistička. Už jsme ale začali intenzivně pracovat i tímto směrem. Máme hotovou projektovou přípravu ulic Koniklecová, Šťavelová, Svízelová a Ohnicová, kde by měl být kompletně opraven povrch. Podali jsme žádost o dotaci a teď čekáme, jak dopadneme, tak nám držte palce.
 • Ani dál ale nezahálíme a již jsme zahájili projektovou přípravu celkové opravy povrchu ulic Vlaštovičníková a Řebříčková.
 • Opravy komunikací jsou jednou z velmi akcentovaných požadavků objevujících se v anketě ke strategickému plánu obce, který aktuálně zpracováváme a jsme rádi, že se naše aktivity s požadavky občanů potkávají.

 

Tým obce Květnice

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?