Projekty obce


Pobytové schodiště

  • V souladu se schváleným generelem veřejných prostranství připravujeme projekt pobytového schodiště u ping-pondu před restaurací Lávka v parku Proutnice. 
  • Aktuálně zajišťujeme vyjádření dotčených orgánů státní správy k získání stavebnho povolení.
  • Bude sloužit k posezení, odpočinku a setkávání.
  • Vznikne tak velmi příjemný prostor zasazený do okolní scenérie parku a rybníka.
  • Věříme, že se bude jednat o hojně využívaný mobiliář. Těšíme se na nějaký ten ping-pongový turnaj. ;-)

 

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?